فروشگاه فایل و مقاله آموزشی5

مأموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت

مأموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 • مأموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت
  مأموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت دسته: مدیریت
  بازدید: 31 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 41 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 50

  مأموریت، فلسفه، اهداف و حركهای مدیریت فراگیری اهداف و فعالیتها تعریف كردن بیانیه هدف و مأمریت مربوط به خدمات پرستاری استفاده از یك دسته از استانداردها برای ارزیابی كردن اظهار هدف یا مأموریت برای علل پرستاری نوشتن بیانیه هدف یا مأمریت برای عمل پرستاری، شناختن دیدگاه و ارزشها برای بیان كردن به مشتری ها تعریف كردم فلسفه برای عمل پرستاری شرح اهداف مرب

  قیمت فایل فقط 8,000 تومان

  خرید

  • مأموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت:

  • بیانیه های مأموریت یا هدف، دیدگاه و ارزشها، فلسفه یا عقیده ها و اهداف و طرحهای مؤثر در فصل قبل عنوان شده این فصل در مورد روشهای پایه مدیریت به تفضیل بحث می كند. دانسته های آنها در بخشی از اصول نظری مدیریت پرستاری استفاده می شود. روشها بخشی از برنامه ریزی عملكرد مدیریت پرستاری هستند و مهارت در استفاده موفقیت آمیز از آنها بخشی از استراتژی برنامه ریزی مدیریت پرستاری است. بیانیه های مكتوب هدفها، دیدگاه، ارزشها، فلسفه و طرحهای مؤثر، طرح اولیه برای مدیریت مؤثر هر مؤسسه ای شامل سازمان مراقبت از سلامتی است. این مؤلفه های برنامه ریزی در هر سطحی ار مدیریت وجود دارند. بیانیه ها در سطح خدمات بالای مدیریت سازمانها یكی شده است. بیانیه ها در طبقه بندی سطح خدمت مدیر و پرسنل عمده تقسیمات به عنوان مثال پرستاری، جراحی، سرمایه گذار است. این بیانیه ها در نتیجه استنتاج می شود و از آن مؤسسه ها حمایت می كند. سرویسها اداره ها و واحدها هر كدام بیانیه هایی از اهداف، دیدگاه ها و ارزشها، فلسفه، اهداف و طرح های مؤثر نوشته شده دارند كه در حال توسعه هستند و مدارك در تقسیمات و سطحهای یكی شده حفظ می شوند.

  مأموریت یا هدف، دیدگاه و ارزشها

  مأموریت یك سازمان هدفی را كه هر سازمانی به خاطر آن وجود دارد را شرح می دهد. بیانیه های مأموریت اطلاعات را فراهم می كند و طرحی را به صورت آشكار و صریح برای پیش بردن سازمان، به سمت جلو الهام می كند. بیانیه های مأموریت، دیدگاه را فراهم می كند هدف هر سازمانی فراهم كردن افراد با روشهایی برای منجر شدن به زندگی پر بار و معنی داراست.

  بنابراین هدف هر سازمان و هر واحدی باید تعریف بشود یك شیوه كار دسته جمعی باید غالب شود، اجزاء تشكیل دهنده باید به طور شایسته ای تعلیم ببینند و همه افراد باید با احترام رفتار كنند.

  هدف سازمانی حركت می دهد، راهنمایی می كند و انتقال می دهد سازمان را برای درك كردن اهداف بسیاری از نویسندگان اشاره می كنند كه بیانیه مأموریت یا هدف باید از بیانیه دیدگاهی كه چیزهایی را كه گروه به خاطر آن ایستاده است را شرح می‌دهد، خلق بشود. بیانیه دیدگاهی با نیازهای مشتری در ذهن خلق می شود. برای تعیین كردن این نیازها شخص باید بپرسد و گوش كند به مشتری. مشتری های خارجی كه فرآورده ها یا خدمات را دریافت می كند ممكن است یا مأموریتی را به سازمان بدهند. مدیر پرستاری بیماران و خانواده هایشان، اعتبار گذاران، اعطا كنندگان جواز و سهام داران مشتری های خارجی مربوط به آینده هستند. مشتری های داخلی شامل كارمندان اداری و غیر اداری هستند. بیانیه مأموریت یا هدف، فرهنگ سازمان را متحد می كند شامل مدیریت، قانون و نظامنامه قوی، دستیابی اهداف تصور اندكی كه مردم نسبت به كار مهم تر هستند.

  • دیدگاه:كارمندانی كه در توسعه دادن بیانیه های دیدگاه شركت می كند توانایی های خودشان را باور دارند و نسبت به كارمندانی كه در این امر شركت نمی كنند بیشتر به سازمان ارجاع داده می شوند. بیانیه دیدگاه سهم جمعیتی بزرگ كه كاركنان ممكن است دیدگاه را زندگی كند. آن بر امر گام برداشتن با تكنولوژی و سبكها به روز در آورده شده است. یك بیانیه دیدگاهی گاهی اوقات توجه بیشتری به استراتژی نسبت به بیانیه مأموریت می كند. فعالیتهای ذهنی یك مشخص خلاق نسبت به مفهوم بیانیه‌های خودش معنای بیشتری دارد.
  • بیانیه های دیدگاه: ارزشها، مأموریت یا هدف فقط برای خلاق پر معناست. ترجمه كردن این بیانیه ها برای جامعه راههای مراقبت پرستاری را برای مردم ارزش می‌بخشد. این فهمیده می شود كه جمعیتهای قومی در توسعه دادن بیانیه های دیدگاه و ارزشها برای وجود پرستاری قابل توجه هستند. تحصیلات پرستاری معنای ارزشهایی مانند تحمل و سازش را می آموزد.

  مدیر پرستاری باید دیدگاه و جرأت حركت دادن پرستاری را به سمت جلو از طریق اطلاعات مفرط حرفه ای پیدا كنند.

  ارزشها:غیر رسمی بودن، خلاقیت، صداقت، كیفیت، تواضع، احتیاط مثالهایی از ارزشها هستند.

  ارزشها اخلاق منطقی برای كسب و كار هستند. بیانیه های ارزشها به كاركنان احساس سر بلندی و به مدیران احساس تعهد می بخشد. آنها به راه درست برای انجام كارها معنا می بخشند، آنها به كاركنان اشتیاق و انرژی می بخشند. ارزشها مردم را به هم ربط می دهند و رفتارهای استاندارد كاركنان را جهت می دهند.

  توافق روی ارزشها مدیریت را دفع می كند و بنا كردن كیفیت را فراهم می كند. الصاق به ارزشها سازمانها را موفق می سازد. هر مؤسسه و سازمانی برای هدفها و مأموریتهای ویژه و تكمیل كرد عملكردهای اجتماعی مخصوص وجود دارد. این راهها خدمات مراقبت از سلامتی را برای حفظ كردن سلامتی، درمان بیماریها و آران كردن درد و رنج را برای سازانهای مراقبت از سلامتی فراهم می كند. شغلهای مهم و نمایندگان دولت بیشترین منابع اقتصادی برای پرداخت این خدمات را فراهم می كنند.

  اگر به مراقبتهای پرستاری به صورت قابل توجهی تعهد سودمندی ایجاد نمی كند اما این وضعیت یك تغییری است كه باعث ادا شدن نیازهای گروه سومی از افرادی می شود كه این پروسیجر برایشان صورت گرفته است.

  - هدف یا مأموریت پرستاری:

  تعریف كردن مأمورین یا هدف اجازه می دهد پرستاری اجرا اداره شود. این توضیح می دهد كه پرستاری چرا باید باشد و خواهد بود. مأموریت و هدف توضیح ی دهد كه هیئت مؤسسان جبران كننده خواهند بود. این تعهد مدیر پرستاری حرفه ای برای تعریف خاص هدف یا مأموریت است. یك هدف از نهاد پرستاری فراهم كردن مراقبت پرستاری برای مدد جو است كه می تواند شامل ارتقاء مفهوم مراقبت از خود باشد. بنابراین بیانیه باید شامل تعریفی از پرستاری و مراقبت از خود به عنوان تعریفی بر طبق پرستاری حرفه ای باشد.

  • virginia Henderson تعریفی از پرستاری دارد كه به این صورت دنبال می شود؟ عملكرد منحصر به فرد پرستار برای كمك كردن به افراد بیمار یا سالم است كه در اجرای این فعالیتها برای سلامتی و بهبودی خودش (یا مرگ آرام) شركت می كند اگر استقامت و اراده و دانش كافی داشته باشد بدون كمك می تواند این كارها را انجام دهد و انجام چنین كارهایی كمك می كند كه او هرچه سریعتر استقلالش را بدست آورد.
  • Walsh و Yora روند پرستاری را اینگونه شرح می دهند، یك روش اصولی و منظم تشخیص وضع شلامت مددجو، تعیین مشكلات تعریف شده به عنوان عامل دگرگون كننده تكامل نیازهای انسان، نقشه كشیدن برای حل مشكلات آنها، شروع كردن و انجام دادن طرح ها و ارزیابی اینكه طرح ها چه مقدار در پیشرفت حس مطلوب سلامتی و حل كردن تشخیص مشكلات مؤثر بوده است.
  • King پرستاری را تعریف می كند به عنوان: م روندی از عمل، عكس العمل، فعل و انفعال و تبادل كه بوسیله آن پرستار به افراد كمك می كند. پرستار این فعالیتها را داخل پایه اساسی در كنار آمدن با وضعیت سلامتی شان در بعضی نقاط مخصوص از دوره زندگیشان كمك می كند. پرستار این فعالیتها را داخل نهادهای اجتماعی انجام می دهد و آنها با افراد و گروهها عمل متقابل دارند.

  بنابراین سه سطح مجزا از عملكرد وجود دارد:1)افراد 3)گروهها 4)جامعه

  • Orem پرستاری را اینگونه تعریف می كند: پرستاری یك هنر است بخاطر اینكه پرستار، پرستار شاغل، كمك های ویژه ای به فرد و برای شركت كردن به طور هوشمندانه در مراقبتهای طبی كه از پزشك دریافت می كند لازم دارد را می كند. هنر پرستاری بوسیله اقداماتی برای اشخاص با ناتوانی برای انجام دادن كارها برای خودش و یا بوسیله كمك به او برای آموختن اینكه چطور كارها را برای خودش انجام بدهد اجرا می شود. بدین ترتیب پرستاری هنر كاربردی (علمی) و اموزشی (تعلیمی) است.
  • Kinlein پیشنهاد می كند كه پرستاری كم كردن به افراد در اجراء مراقبت از خود با توجه بع موقعیت سلامتی شان است.

  نتیجه حاصل از این تئوری و تئوریهای دیگر پرستاری یكسری اصطلاحات عام بای تعریف پرستاری است مثل: پرستار بیمار یا مددجو، افراد، گروه، جامعه، روند پرستاری، مراقبت از خود و سلامتی.

  مأموریت ثانوی پرستاری فراهم كردن سلامت عمومی است. این هدف باید در بیانیه مأموریت كه توضیح می دهد چرا نهاد پرستاری وجود دارد اشاره شود در نتیجه این دلیلی برای بكارگیری آن می دهد بیانیه یا مأموریت نوشته شده چنانچه كه همه مردم آماده به روز نگه داشتن آنها چنانچه آنها خوب بدانند، بفهمند و حمایت شوند.

  مأموریت باید توسط كاركنان دیگر مراقبت از سلامتی، مددجویان و خانواده شان و جامعه شناحته و فهمیده شود.

  بیانیه اهداف باید فعال شود و برای استنباط بیانیه ها فسلفه، اهداف و طرحهای مدیریت حركت داده شود و استحكام بخشیده شود. بیانیه اهداف باید بوسیله اشاره به روابط بین واحد پرستاری و بیماران و پرسنل و جامعه، سلامتی و بیماری و مراقبت از خود فعال می شود. ضمیمه 6-2، 6-3، 6-4 به ترتیب مثالهایی از بیانیه مأموریت یك سازمان، بخش و واحد هستند.

  قیمت فایل فقط 8,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : مأموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت , مأموریت ، فلسفه ، اهداف و طرح های مدیریت , طرح های مدیریتی , مدیریت , اهداف و طرح مدیریت , ماموریت , فلسفه مدیریت , Mission philosophy goals and management plans , فراگیری اهداف و فعالیتها , خدمات پرستاری , پرستاری , هدف یا مأموریت پرستاری , غیر رسمی بودن , خلاقیت , صداقت , کیفیت , تواضع , دیدگاه و ارزشها , استحکام

+ نوشته شده در  جمعه 26 آبان 1396ساعت 22:47  توسط سمسا  | 

نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه

نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 • نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه
  نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه دسته: مدیریت
  بازدید: 33 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 41 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 50

  دولتهای سراسر جهان در حال پذیرش دولت الکترونیک اند در هر منطقه از جهان از کشورهای در حال توسعه گرفته تا کشورهای صنعتی دولتهای ملی و محلی در حال قراردادن اطلاعات بر روی شبکه اند و فرآیند تصدیق و اتوماسیون و تعامل الکترونیکی با شهروندانشان هستند این علاقه شدید گاهی از بخشی از باوری به وجود می آید که می گوید تکنولوژی معمولا از دولت یک تصویر منفی می

  قیمت فایل فقط 9,500 تومان

  خرید

  نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه

  گسترش تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT) باعث این امیدواری می شود که دولت می تواند تغییر شکل دهد و در حقیقت مسئولین فرانگر در هر کجا از تکنولوژی برای پیشرفت دولتشان استفاده می کنند .

  بطور گسترده تعریف دولت الکترونیکی ، استفاده از ICT برای گسترش دولت مؤثر و مفیدتر است و خدمات دولتی در دسترس را تسهیل می کند ، به خیل بیشتری از مردم اجازه دستیابی به اطلاعات را می دهد و دولت را در مقابل مردم حسابگرتر می کند. دولت الکترونیکی ممکن است از طریق اینترنت در دادن خدمات درگیر شود . تلفن ، مراکز ارتباطی (شخصی یا عمومی) ، ابزارهای بی سیم و یا سیستم های ارتباطی دیگر از این نمونه اند . اما دولت الکترونیکی یک دسترسی کوتاهتر به توسعه اقتصادی ، افزایش بودجه و بطور واضح دولت مؤثر نیست . دولت الکترونیکی یک انفجار بزرگ ناگهانی و دائمی برای تغییر فضـای دولـت بـرای همیشـــه نیسـت . دولـت الکترونیکی یک فراینــد است کـه ت– کامـل (e-volution) نامیده می شود و معمولا یک کشمکش است که هزینه ها و مخاطرات اقتصادی و سیاسی را بهمراه دارد.

  این مخاطرات می توانند بسیار برجسته باشند. اگر به خوبی با آنها برخورد نشود دولت الکترونیکی منابع را از بین می برد در قول و قرارهایش در دادن خدمات خوب شکست می خورد و این باعث ناامیدی مردم نسبت به دولت می شود . بخصوص در جهان سوم جائیکه منابع کم یابند ، دولت الکترونیکی باید مناطقی را هدف قرار دهد که در آنها شانس موفق شدن بیشتری وجود دارد و موفق شود.

  بعلاوه دولت الکترونیک در جهان سوم باید وضعیتهای منحصر بفرد و مشخص را هماهنگ کند . مانند نیازها و موانع . اینها ممکن است شامل یک فرهنگ دائم شفافی شود که فاقد شالوده است ، فاسد است ، سیستم آموزشی ضعیفی دارد و در آن شانس دست یابی به تکنولوژی مساوی نیست . بسیاری اوقات کمبود منافع و تکنولوژی با کمبود دسترسی به تخصص و اطلاعات مخلوط می شود.

  نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم:

  این پروژه بوسیله علاقمندی به بکارگیری و آموختن درسهای دولت الکترونیک در جهان سوم به منظور به نهایت رساندن شانس موفقیت در پروژه های آینده مورد انگیزه واقع شده است ." نقشه مسیر برای دولت الکترونیکی در جهان سوم" فرازهای مسکلات و موضوعات عمومی تلاشهای دولت الکترونیکی را دنبال می کند و پیشنهاداتی برای مدیریت آنها می دهد.

  نقشه مسیر تجربیات جمع آوری شده ای را که یک گروه از متخصصان دولت الکترونیک در جهان سوم امید به پیشنهاد دادنش به دیگران در دنبال کردن راه دولت الکترونیک دارند منعکس می کند ، متخصصان و کارکنانی که در ساخت این نقشه دخالت دارند ، با نام گروه دولت الکترونیکی در جهان سوم خوانده می شوند و اهل همه کشورهای جهان اند ، برزیل – شیلی – چین – دانمارک – مصر – هند – اسرائیل – مکزیک – افریقای جنوبی – تانزانیا – تایلند – امارات متحده عربی و امریکا. مسؤلین اهل شهرها ، استانها یا کشورهایی اند که برنامه های برجسته دولت الکترونیکی را به همراه دارند . کلیدهای آنها برای موفقیت و بصیرت از شکستهایی ناشی می شود که در راه با آن مواجح شده اند .

  این گروه کاری یک کنفرانس اولیه در 6-7 آگوست 2001 در شهر ردوود کالیفرنیا (California redwood city) در قلب سیلیکون ولی (silicon vally) برپا کردند . اعضای گروه کاری به گفتگوهایشان از طریق پست الکترونیکی در ماههای بعد نیز ادامه دادند.

  نقشه مسیر ده سؤال را مطرح می کند که متخصص دولت الکترونیکی از سراسر جهان اعتقاد دارند که برای طراحی ، مدیریت، اندازه گیری و درک موفقیت آمیز دولت الکترونیکی حیاتی اند . این گروه کاری اعتقاد دارند که کارکنان دولت الکترونیکی از خود ده سؤال می پرسند قبل از اینکه وارد مسیر دولت الکترونیکی شوند.

  مسیر راه دو مخاطب اصلی دارد : 1- دولت ها و شرکای اجرایی شان که برای مسیر دولت الکترونیک جدیدند و بدنبال راهنمایی برای تهیه پروژه ها هستند. 2- دولتها و شرکای اجرایی که هم اکنون در حال اجرای پروژه هایی اند که می خواهند نظرها و پیشرفتهایشان را در برابر نقشه مسیر آزمایش کنند . درسهایی که در تایلند و مکزیک یاد گرفته شدند به اندازه درسهایی مهم اند که در سوئد یا انگلستان بوسیله رهبران الکترونیک آموخته شده اند و برای کشورهای در حال توسعه دیگر نیز مهم و مرتبط اند .

  گزارش یک ابزار عملی است به این معنا که برای مجریان دولت الکترونیکی کارآمد است و بکار گرفته می شود. در حقیقت بطور هدفمند مختصر و خلاصه است . تلاشی رد برجسته کردن همه موضوعات دولت الکترونیکی ندارد و همچنین موضوعات را تاحد بسیار جزئی و کوچک مورد بررسی قرار نمی دهد . در عوض ، گزارش ده سؤال اصلی را که ممکن است ده سؤال اصلی را که دولت الکترونیکی مشتاق باید در نظر بگیرد مشخص می کند .

  در هنگامیکه درسهای گرفته شده از تجارت اعضاء را پیشنهاد می کند ، در جاهای دیگر گزارش " نام نامها " جائیکه درسها – مخصوصا از شکست هایی که در اعتماد بین همه وجود دارد را نمی آورد . گروه کاری می داند که فقط یک " اندازه متناسب برای همه " راه حلهای دولت الکترونیک وجود ندارد . در حقیقت هر کشور یا هر سطح از دولت در آن یک ترکیب منحصر بفرد از موارد ، ارجحیت ها و منابع را داراست . بعلاوه نقشه مسیر راهنمایی بر پایه تجارب به زور است نه یک ضمانت برای موفقیت دولت الکترونیکی .

  سؤالات ارائه شده همه فازهای دولت الکترونیک از قبیل ایجاد نظرگاه برای توسعه ساختار مدیریت ، بدست آوردن آمادگی به منظور ایجاد شاخص ها و سنجش موفقیت را دربر می گیرد . نقشه مسیر پیشنهادی را در مورد این سؤالات " چرا " و " در چه زمانی " طرحهای شهروندان را به دولت الکترونیکی وارد کنیم مطرح می کند. همچنین می پرسد چگونه کاغذبازی ناامید کننده را بفهمیم و اهمیت هم سازکردن برنامه ها با تکنولوژی موجود را درک کنیم.

  پیام اساسی گزارش این است که : دولت الکترونیک در فکر تبدیل دولت به شهروند محوری بیشتر است ، موفقیت دولت الترونیک نیازمند تغییر چگونگی کار دولت ، چگونگی ارتباط آن با اطلاعات ، چگونگی نظر کرکنان در مورد شغل شان و ارتباط آنان با مردم است. بدست آوردن موفقیت در دولت الکترونیک همچنین نیازمند همکاری دولت ، شهروندان و بخش خصوصی است. فرآیند دولت الکترونیک نیازمند داده های متوالی و گرفته هایی از "مشتریان" ، جامعه ، تجارت و کارکنان است که از خدمات دولتی استفاده می کنند. نظرات و نیازهایشان برای کارکرد دولت الکترونیک ضروری است. گروه کاری در مجمع اقیانوس آرام در مورد سیاست بین المللی از همه پیشنهادات در مورد نقشه مسیر و مهمتر از آن مطالعات موارد "درس های آموخته شده" از تجربیات دیگران در دولت الکترونیک استقبال می کند. امید خالصانه داریم که برخی از نصایح موجود در این نقشه مسیر به راهنمایی کارکنان در از عهده برآمدن از مشکلات مسیر دولت الکترونیک کمک کند.

  گروه کاری آوریل 2002

  1- چرا ما به ایجاد دولت الکترونیک تشویق می کنیم ؟

  فهمیدن اینکه دولت الکترونیک در مورد تغییر تکنولوژی است ، یک ابزار است. دولت الکترونیک در مورد تغییری است که به شهروندان و تجار در یافتن فرصتی جدید در جهان آگاهی اقتصادی کمک می کند. دارای قدرت بزرگی است. اگر دولت الکترونیک بخشی از یک برنامه بزرگتر تغییر چگونگی کارکرد دولت ، مدیریت اطلاعات مدیریت وظایف داخلی ، خدمات رسانی به تجار و شهروندان نباشد پس ممکن است همه منافع پیش بینی شده از سرمایه گذاری و زمان بدست نیاید. از دولت الکترونیک برای تفکر دوباره درباره نقش دولت استفاده کنید. از آن به عنوان یک ابزار برای توسعه اقتصادی بیشتر و اداره بهتر استفاده کنید. بدانید که ساده نخواهد بود دولت الکترونیک نه آسان است و نه ارزان. قبل از پیشنهاد دادن زمان ، منابع و سیاست ضروری است که مقدمه اجرای دولت الکترونیک را ایجاد کنیم، دلایل اصلی برای تشویق دولت الکترونیک را بیابید. دولت الکترونیک یک دسترسی کوتاه به توسعه اقتصادی ، بودجه اندوزی واضح و دولت مؤثر نیست. بلکه یک ابزار برای بدست آوردن این اهداف است. مخصوصا در کشورهای در حال توسعه یعنی جائیکه منابع کم یابند و حرکت به سمت جلو با یک طرح بیمار دولت الکترونیکی اشتباه بسیار هزینه بری خواهد بود هم از لحاظ اقتصادی هم از لحاظ سیاسی.

  دولت الکترونیکی ، مانند همه تغییرات نمی تواند براحتی با وضع یک قانون یا صادر کردن یک دستور بوسیله رهبران سیاسی بدست آید. این نیاز به تغییر طرز تفکر و عملکرد کارگذاران دارد و نیازمند چگونگی نگاه آنان به شغلهایشان ، چگونگی مشارکت اطلاعات بین ادارات (G2B) ، با تجار (G2B) و با شهروندان (G2C) است. نیازمند بازساخت فرآیند تجارت دولت در هر دو مورد با آژانس های شخصی و با خود دولت است. در همین زمان دولت الکترونیک به تغییرات خارج از دولت جواب می دهد. چگونه یک جامعه، شهروندانش، تجارش و جامعه مدنی با دولت و با اطلاعات ارتباط برقرار می کند بصورت ریشه ای در بسیاری از مناطق در حال تغییر است. شهروندان شروع به انتظار داشتن از خدمات دولتی برای مقایسه با بخش خصوصی اند. همیشه شهروندان اکثرا مانند مشتریان عمل می کنند. دولت باید با این سازگار شود و دولت الکترونیک ابزاری است که می توند به آن کمک کند.

  ده سؤال که رهبران دولت الکترونیکی باید از خود بپرسند

  چرا تشویق به دولت الکترونیکی می کنیم ؟
  آیا دیدگاه واضح و ارجحیت دارتری برای دولت الکترونیکی داریم؟
  برای چه نوع دولت الکترونیکی آماده ایم ؟
  آیا امیدواری های کافی سیاسی برای رهبری تلاش دولت الکترونیکی وجود دارد ؟
  آیا دولت الکترونیکی را از بهترین راهها انتخاب کرده ایم ؟
  چگونه دولت الکترونیکی را طراحی و مدیریت کنیم ؟
  چگونه در مقابل مقاومتهای درونی دولت بایستیم ؟
  چگونه پیشرفت را اندازه گیری و مرتبط کنیم ؟ چگونه از شکست خود آگاهی یابیم؟
  ارتباط با بخش خصوصی باید چگونه باشد؟
  دولت الکترونیکی چگونه حضور شهروندان را در امور عمومی گسترش می دهد؟

  قیمت فایل فقط 9,500 تومان

  خرید

  برچسب ها : نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه , نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه , ده سؤال که رهبران دولت الکترونیکی باید از خود بپرسند , Roadmap for egovernment in developing world , چرا تشویق به دولت الکترونیکی می کنیم ؟ , آیا دیدگاه واضح و ارجحیت دارتری برای دولت الکترونیکی داریم؟ , برای چه نوع دولت الکترونیکی آماده ایم ؟ , آیا امیدواری های کافی سیاسی برای رهبری تلاش دولت الکترون

+ نوشته شده در  جمعه 26 آبان 1396ساعت 22:44  توسط سمسا  | 

معرفی موضوع مجتمع مسكونی

معرفی موضوع مجتمع مسكونی

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 • معرفی موضوع مجتمع مسكونی
  معرفی موضوع مجتمع مسكونی دسته: جامعه شناسی
  بازدید: 41 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 109 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 266

  یك نمونه مشهور مسكن كه در ایران و در قرن 14 شمسی و با منسوخ شدن خانه های سنتی حیاط داخلی رواج یافته است، خانه های ردیفی (Row House) می باشد اساساً این نوع مسكن بر مبنای تفكیك قطعات و مالكیت فردی قطعه زمین مسكونی استوار است، و در صورتی كه فقط شامل یك واحد مسكونی باشد، مسكن اختصاصی (Detached) یا مستقل نام می گیرد در این نوع مسكن هم اكنون در زبان عام

  قیمت فایل فقط 22,000 تومان

  خرید

  در ایران به علت تغییر الگوی مصرف در زمینه مسكن و كارآیی نامناسب مسكن اختصاصی با توجه به هزینه نگهداری زیاد آن، با تغییر قوانین شهرسازی و افزایش تراكم نوع دیگری از مسكن و خانه های ردیفی به وجود می آید، كه دارای مسائل و معضلات بسیار عدیده معماری و شهرسازی می باشد. در همان قطعات تك واحدی، با افزایش اشكوب و تراكم، اقدام با ساخت واحدهایی می شود كه در یك حیاط بسیار كوچك (معمولاً محل عبور و پاركینگ خودروهای شخصی) مشترك هستند و چند خانواده به جای یك خانواده قبلی، در آن ساكن می شوند. این نوع مسكن هر چند كه دارای دیوارهای جداكننده از سایر قطعات مسكونی می باشد. مسكن اختصاصی و مستقل نمی باشد و در رده نیمه اختصاصی با Seni detached قرار دارد. متأسفانه در ایران به علت رعایت نشدن استانداردهای انسانی مسكن و شهرسازی ورواج پیش بینی نشده مسكن نیمه اختصاصی، مسائل عدیده اجتماعی و اقتصادی بروز كرده است، كه نمونه آن نداشتن پاركینگ به میزان كافی، عدم رعایت تهویه و نورگیری مناسب غالب ساختمان ها و مسائل تأسیسات زیربنایی شهری همانند فاضلاب، آب های سطحی و ... می باشد.

  متأسفانه در همه طرح های آماده سازی و شهرسازی غالباً این نوع مسكن مورد نظر و برنامه ریزی بوده است.

  در طرح های آماده سازی ایران فقط با توجه به خانه های ردیفی (Row Housing) و مسكن اختصاصی و نیمه اختصاصی شده است.

  یك نوع دیگر مسكن كه در ایران مورد عنایت نبوده خانه های رویهم با تراسی (Teraced House) می باشد. این نوع اخیر در زمینه های با شیب و عوارض زیاد كاربرد فراوان دارد كه معمولاً یك قطعه زمین مسكونی، اختصاص به دو یا سه واحد مسكونی دارد كه در ورودی از هم مجزا هستند و با استفاده از شیب زمین از دو طرف شمالی و جنوبی برای هر واحد مسكونی طبقه پایین، حیاط واحد فوقانی می باشد.

  در نهایت مسكن نوع آخر به عنوان اجتماعی یا (Clustered House) نوع خاصی از واحدهای مسكونی است كه در آن واحدهای آپارتمانی دارای حیاط مشترك هستند و حتی می توانند در هر طبقه به صورت تك واحدی ساخته شوند، (یعنی از مزایای استقلال خانه های نیمه اختصاصی و اختصاصی هم بهره مند باشد) و در عین حال دارای فضای باز و سبز و پاركینگ میزان كافی باشند، این نوع مسكن در صورتی كه در رعایت حریم و عرصه ها (Privacy) مرتكب اشتباهات شهرسازی و معماری مدرن، همانند طرح فضاهای غیر قابل كنترل و عمومی بدون برنامه ریزی، راهروهای طولانی و ... بشوند، می تواند معضلات مهم اجتماعی را تشدید نماید. (افزایش جرم، جنایت و محل اجتماع تبهكاران) برخلاف مسكن اختصاصی و نیمه اختصاصی این نوع مسكن می تواند تراكم های بالا را بپذیرد و انواع مختلف واحدهای مسكونی از لحاظ متراژ، طبقات و امكانات را ارائه دهد و ارزان قیمت و یا حتی لوكس طرح گردد.

  مهمترین خصوصیت این نوع مسكن، تجمع قطعات باز و سبز و استفاده از حداكثر تراكم می باشد، در نتیجه شبكه های دسترسی درجه سه و چهار بسیار كوتاه و كمتر می شوند، همچنین ایمنی بیشتر و رفت آمد كمتری را دارا می باشند.

  مهمترین خصوصیت این نوع مسكن این است كه امكان طرح قطعات كوچك كمتر از یك هكتار را ندارد و در ایران به جهت مسئله مالكیت زمین و قطعات بسیار خرد كوچك، در بافتهای موجود، طرح این نوع مسكن بسیار مشكل می باشد و یا آنكه مرتباً از طرف مقامات ذیربط مسئله تجمع قطعات مطرح می گردد ولی عملاً همین قطعات فعلی هم به واحدهای مسكونی بیشتری اختصاص می یابند و اگر به عوارض اجتماعی و اقتصادی این نوع مسكن(بدون برنامه ریزی درست) توجه نشود، در بلند مدت رواج آپارتمان های نیمه اختصاصی می تواند موجب زیان های بسیار زیادی بشود، ضمن اینكه در این نوع مسكن اصولاً خودگردانی بیشتر و در نتیجه، كاهش بار خدمات شهرداری ها و نهادهای شهری ذیربط به مانند جمع آوری زباله، تأمین آب شرب، نگهداری فضای سبز، دفع آب های سطحی، دفع فاضلاب، روشنایی محوطه و خیابان های درجه 3 و 4 و ... مطرح می شود، اما ساكنان این واحدهای مسكونی با تشكیل هیئت مدیره و تشكیلات خاص فقط موظف به پرداخت هزینه ماهیانه خدمات عمومی فضای مشاع (شارژ) می باشند.

  بررسی شاخص های اصلی مسكن اجتماعی

  از آنجایی كه تاكنون اكثریت قاطع طرح های مسكونی در ایران بر اساس تفكیك و واگذاری قطعات زمین ومسكن اختصاصی و نیمه اختصاصی (semi Detached, Detached) بوده است، هنوز مبانی اصلی مسكن اجتماعی شناخته شده نیست. یكی از مهمترین خصیصه های این نوع مسكن، طراحی همزمان شبكه های دسترسی درجه سه و چهار با طرح معماری می باشد. در واقع قطعات زمین شبكه های دسترسی را در دل خود جای می دهند و این شبكه ها به صورت نیمه اختصاصی عمل كرده و ترافیك عبوری حق گذر از این مسیرها را ندارند. ضمن اینكه به علت تجمع قطعات و وجود خیابان های كمربندی دور قطعات مسكونی، به میزان زیادی از سطح معابر درجه 3 و 4 كاسته می شود، و فضای باز و سبز كه به صورت مشاع در اختیار ساكنین است افزایش می یابد.

  در این بخش همه شاخص های اصلی طراحی مسكن اجتماعی به ترتیب به صورت خلاصه شرح می شوند و در نمونه های انتخاب شده ایرانی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرند.

  الف: تیپولوژی سایت (گوناگونی استقرار بلوك های مسكونی) در مسكن اجتماعی (Clustered Housing)

  در بررسی انواع بلوك های مسكونی مشخص می شود كه علی رغم تنوع بسیار زیاد در طرح این نوع آپارتمان ها، همه الگوها به شكل خاصی با توجه به تراكم و تنوع زمین و سایت قابل دسته بندی و طبقه بندی هستند.

  در بخش ذیل این دسته بندی به صورت خلاصه شرح و ارائه می گردد.

  1- بلوك های مسكونی زنجیره ای خطی (Linkage Blocks)

  در این گونه، كه متداول ترین طرح در استقرار سایت است مجموعه های مسكونی به صورت زنجیره ای مركب از آپارتمان های مرتبط با یكدیگر هستند. در این نوع طرح چون بلوك های مسكونی به هم متصل می شوند، فضاهای باز متمركز شده و دارای سطح قابل قبولی هستند. تقریباً همه نوع تراكم طبقات تا بیست اشكوب در اینگونه قابل طرح می باشد. طول بلوك زنجیره ای یكی از شاخص های اصلی این نوع مسكن است، كه گاهی به 500 متر می رسد (از نمونه های این نوع مسكن آپارتمان های شهر زیبا و آپادانا در تهران می باشد).

  2- بلوك های مسكونی منفرد (Single Blocks)

  این نوع بلوك ها در مسكن اجتماعی با طبقات كم (كمتر از بیست اشكوب) كاربرد ندارد و عموماً در ساختمان های بلندمرتبه (20 طبقه به بالا) و برای مسكن لوكس و در زمین های با مساحت كم طرح می گردد. بهتر است در مسكن با طبقات كمتر از 20 طبقه از این سیستم استفاده نشود، زیرا به علت خرد شدن فضاها، ناشی از ازدیاد تعداد بلوك ها، فضای باز، امكان تجمیع و استفاده بهینه ندارد.

  به علت هزینه سازه های فوق العاده پیچیده و تأسیسات سرمایش و گرمایش گران قیمت، معمولاً آپارتمان های بلوك های منفرد، گران تر از انواع دیگر واحدهای مسكونی هستند.

  (مجموعه های آ.اس.پ، ونك پارك و اسكان به عنوان نمونه های این نوع مسكن در تهران قابل ملاحظه می باشند).

  3- بلوك های چند باله (Triple & Multy Wings Blocks)

  طرح بلوك های چند باله، به علت تمركز فضاهای ارتباطی عمودی در مركز باله ها كاربرد فراوان دارد، ضمن اینكه در این طرح به علت احداث بلوك های حجیم، فضاهای باز خرد و تقسیم نشده و در نیتجه تركیب فضاهای مثبت و منفی قابل قبول می باشد، اما به جهت احداث باله هایی كه در جهات مختلف می باشند، جهت گیری بعضی از آپارتمان ها نسبت به جهت بهینه نور و آفتابگیری (جبهه های شمالی و جنوبی) منحرف شده و در نیتجه پرت حرارتی ساختمان افزایش می یابد:

  (نمونه مشهور این نوع مسكن در تهران، مجموعه شهرك اكباتان با 14800 واحد مسكونی است).

  4- بلوك های مسكونی با حیاط داخلی پیاده (Blocks With Inside Courtyard)

  این نوع بلوك ها، فضاهای پیاده و باز بسیار خوبی به وجود می آورند، كه در آنها جداسازی مسیر پیاده و موارد به راحتی اعمال می شود. اما به علت سایه انداختن بلوك ها بر روی هم باید در افزایش طبقات و تناسبات فضای باز دقت كافی اعمال گردد.

  در صورتی كه طبقات زیاد و فضای باز مركزی كم باشد، فضای نمور و بدون آفتاب خواهیم داشت و در طبقات پایین واحدهای مسكونی، امكان آفتاب مناسب در طول زمستان وجود ندارد.

  معمولاً در این نوع مسكن، تراكم های كم بین 2 تا 6 طبقه ساخته می شود.


  قیمت فایل فقط 22,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : معرفی موضوع مجتمع مسكونی , معرفی موضوع مجتمع مسكونی , مجتمع مسکونی , مسکن , Residential Complex , Row Housing , Teraced House , Clustered House , بررسی شاخص های اصلی مسكن اجتماعی , بلوك های مسكونی زنجیره ای خطی , Linkage Blocks , بلوك های مسكونی منفرد , Single Blocks , بلوك های چند باله , Triple , Multy Wings Blocks , بلوك های مسكونی با حیاط داخلی پیاده , مسکونی

+ نوشته شده در  جمعه 26 آبان 1396ساعت 22:41  توسط سمسا  | 

بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 • بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد
  بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد دسته: حسابداری
  بازدید: 33 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 4098 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 54

  شرکت کارتن مشهد(سهامی عام) در تاریخ 731363 تحت شمارة 3333 در ادارة ثبت شهرستان مشهد به ثبت رسید و در مرداد ماه سال 1368 بهره‌برداری آزمایشی و از ابتدای سال 1369 بهره‌برداری عملی از آن با ظرفیت 20000 تن ورق و کارتن در دوشیفت کاری انجام پذیرفته است کارخانة کارتن مشهد دارای زمینی به مساحت 67200 مترمربع و زیربنای حدود 20447 مترمربع می‌باشد و اکنون با

  قیمت فایل فقط 6,000 تومان

  خرید

  بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد

  در ابتدای تمدن بشری، نیاز به بسته بندی غذا نبوده است، چون انسانهای اولیه برای به دست اوردن غذا از محلی به محل دیگر می رفتند. اما هنگامی كه انسانها در پناهگاههای دائمی سكنی گزیدند ناچار شدند غذا را از محل های مختلف جمع آوری كنند و به محل سكونت خود انتقال دهند. این نیاز باعث شد كه اولین بسته بندی ها نظیر كدوهای خشك شده، صدف ها، پوست حیوانات و دیگر مواد طبیعی مورد استفاده قرارگیرد تا زمانی كه انسان توانست ظرف های سفالینی بسازد كه به آب و آتش مقاوم بودند. ایرانیان، مصریان، فینقی ها و رومیان همواره از ظروف سفالی رنگی و تزیین شده برای تجارت و حمل و نقل محصولات خود استفاده می كردند. سابقا صادرات درایران در صندوق های چوبی و یا گونی كنفی و به خصوص خرمای مرغوب ایران در بسته های حصیری یا پیت های حلبی صادر می شد كه مورد استقبلا كشورهای پیشرفته نبود. هم اكنون در موزه شركت شیشه سازی كورنیك، ظرف شیشه ای فالب گیری شده ای موجود استكه با عنوان یكی از اولین ظرف ها و بسته بندی های فالب گیری شده ساخته می شود. این اثر كه با نام ایرانیان ثبت شده نشان می دهد كه آنان از اولین بنیانگذاران تكنولوژی بسته بندی در آن دوران بوده اند اما هم اكنون در حالی كه دیگر كشورها، كالاهای مصرفی شان را در ظظروف و بسته بندی های فوق العاده شكیل و مشتری پسند روانه بازارهای جهانی می كنند، صنعت بسته بندی ایران در حد روش سنتی انتقال به بازار بلقی مانده است و از طرفی دیگر با شروع انقلاب صنعتی و تحول در نظام تولید و تبادل ایجاد شده، علوم جدید جهان بسته بندی را به خدمت اقتصاد درآورد. صنعت كارتن سازی كشور با مشكلات بی شماری از قبیل تهیه مواد اولیه مناسب، فقدان فناوری روز دنیا در جهت ارائه محصولات با كیفیت و ارزان و تنوع تولید جهت انجام هرگونه سفارشی،عدم استانداردهای كیفی مناسب در بسته بندی و... روبه روست . هرچه پیش رویم شرایط بازار رقابتی تنگاتنگ و نقش بسته بندی كالا نسبت به گذشته انكار ناپذیرتر می شود و در این شرایط عرصه برای كسانی مهیاست كه بتوانند خود را با شرایط سرمایه گذاری، كاهش هزینه ها، استفاده از مواد اولیه مناسب، رعایت الگوهای مصرف، تنوع تولید با ماشین آلات جدید و... هماهنگ كنند.

  در 1865 دو مرد انگلیسی امتیاز استفاده از اولین ماشین كروگیت را به دست آوردند. در ماشین آنها كاغذ از قسمت تغذیه وارد و پس از عبور از میان دوغلتك كه با یك دسته توسط اپراتور چرخانده می شده است، به كروگیت (فلوت) تبدیل می شود. این كاغذ فلوت یك لایه داخلی خوبی برای كلاه در آن زمان بوده است. 1871 اولین استفاده از كاغذ كروگیت در بسته بندی از كاغذ كروگیت توسط یك مرد آمریكایی به نام آلبرت ال جونز كه امتاز بسته بندی ظروف ظریف و شكننده مانند بطری به وسیله كاغذهای كروگیت را به دست آورد، در تاریخ به ثبت رسید. 1874 برای بار دوم آلبرت ال جونز در آمریكا، حق امتاز اضافه كردن یك لایه لاینر به یك طرف كروگیت را برای استحكام بخشیدن به كاغذ كروگیت به دست اورد. (همان سیتگل فیس) 1881 اغلب تولیدكنندگان مطرح آمریكایی به دنبال فكر و ایده جدید در راه پیشگام شدن برای به دست آوردن حق امتیاز انحصاری بسته بندی جدید بودند و در این زمینه آنها فكر خود را متمركز به تلاش در جهت توسعه ماشین های جدید كردند. در همین راستا شركت تامسون و نوریس اولین ماشین تولید سینگل فیس (كروگیت با یك لاینر) به ثبت رساندند.

  شركت كارتن مشهد در تاریخ 7/3/1363 تاسیس شد و تحت شماره 3333 اداره ثبت شركتها به ثبت رسید و باموضوعیت ساخت مقوا و تولید كارتن، تهیه و تولید، توزیع و فروش و صادرات انواع مقوا و جعبه های مقوایی، خریئ و واردات ماشین آلات و مواد اولیه هرگونه عملیات در ارتباط با این صنعت از نظر قانون تجارت صنعتی نداشته باشد تامین و از سال 1365 عملیات پروژه شروع و از ابتدای سال 1369 تولید انبوه و بهره برداری صنعتی از این واحد تولیدی كه بزرگترین واحد كارتن سازی در استان خراسان می باشد، آغاز شد. این شركت از سال 1372 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده و هم اكنون خرید و فروش اوراق سهام شركت كارتن مشهد در بورس جریان دارد.

  در حال حاضر مساحت كارخانه 66000 متر مربع است كه حدود 20.000 مترمربع آن زیر بنا می باشد. این كارخانه در كیلومتر 18 جاده قوچان مقابل شهرك صنعتی توس واقع شده است.

  مقدمه

  بسته بندی مقوله ای است كه از بدو تولد به عنوان قنداق بچه ودر هنگام مرگ به عنوان تابوت جوامع بشری را همراهی می كند. رعایت اصول بسته بندی تضمینی است برای به وجود آوردن ایمنی و حفاظت، مقرون به صرفه بودن، راحتی حمل ونقل، سرعت عمل، رعایت بهداشت، تبلیغات اقتصادی، بازریابی و زیبایی و جذابیت بسته بندی موجب جلب خریدار می گردد. آنچه مسلم است این است كه كیفیت محصول در بازرا فروش حرف اول را می زند ولی پوشش مناسب آتش اشتیاق خریدار را شعله ور می سازد. بسته بندی حداقل 7% بهای هر كالا را دربرمی گیرد.

  وضعیت مالكیت شركت سهامی عام می باشد. مالكیت شركت متعلق به پارت كاغذ به میزان سهام 42% ، سرمایه گذاری ملی ایران 5/7% و سهامداران جزء 5/5% سهام است.

  شركت كارتن مشهد قادر است در 3 شیفت تولیدی به میزان 4.000 تن انواع ورق و كارتن را تولید كند.

  باتوجه به اهمیت مقوله مدیریت منابع انسانی در كنار مقوله های مدیریت تولید و مدیریت استراتژیك ساختار سازمانی شركت مبتی به بهره مندی بیشتر از نیروهای انسانی توانمند و ارزشمند در قالب طرح طبقه بندی مشاغل شكل گرفته است. منابع انسانی شركت شامل 231 نفر (80 نفر رسمی و بقیه قراردادی) می باشد. كه دارای میانگین سنی 35/36 و میانگین تجربی 04/8 سال می باشند. ارتقاء كاركنان برمبنای طبقه بندی مشاغل می باشد. مزایای در نظر گرفته شده و پاداش براساس طرح كارانه داده می شود. (هرچه تولید و بازدهی بیشتری داشته باشد.) ساختار مدیریتی شامل 5 نفر هیات مدیره و 4 نفر مدیران داخلی می باشد.

  حسابرسی

  كار حسابرسی داخلی در شركت كارتن مشهد توسط واحد حسابرسی صنعتی صورت می گیرد و معمولا هر 6 ماه یا یكسال یك نفر حسابرس از سازمان حسابرسی یا سازمان بورس، یا تامین اجتماعی برای صحت حسابرسی كه در شركت انجام شده می اید.

  این كار به چند شكل انجام می شود:

  1. در ردزنامه 2000 در سراسر ایران كه مخصوص شركت كارتن مشهد است.
  2. روزنامه خراسان
  3. تابلوی تبلیغاتی در پلیس راه مشهد
  4. تبلیغات در نمایشگاه بین المللی

  بازار اصلی تولیدات شركت كارتن مشهد در استان خراسان می باشد كه بیش از 60% فروش شركت مربوط به مصرف در داخل استان می باشد و مازاد تولید به سایر استانهای كشور صادر می شود. بعد از استان خراسان، استان تهران در رتبه دوم مصرف قراردارد. در برخی اوقات به مشتری اشانتیون داده می شود. مثلا جنس آن به صورت مجانی در روزنامه 2000 تبلیغ می شود و هزینه تبلیغات از طریق واحد فروش است.


  قیمت فایل فقط 6,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد , بررسی سیستم فروش در شرکت کارتن مشهد , Company sales in Transportation Systems Review , سیستم , کارتن , مشهد , تاریخچه صنعت كارتن سازی , تاریخچه شركت كارتن مشهد , وضعیت ماكلیت شركت , میزان تولید شركت , منابع انسانی شركت , حسابرسی , تبلیغات , تولیدات

+ نوشته شده در  جمعه 26 آبان 1396ساعت 22:38  توسط سمسا  | 

دانلود مقاله لرزه نگاری

دانلود مقاله لرزه نگاری

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 • دانلود مقاله لرزه نگاری
  دانلود مقاله لرزه نگاری دسته: زمین شناسی
  بازدید: 41 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 322 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 29

  زمین لرزه عبارت از لرزشهای قابل اندازه گیری سطح زمین است که توسط امواج حاصل از رها شدن ناگهانی انرژی در درون زمین بوجود می‌آید آثار سطحی زمین لرزه ممکن است به صورت صدمه به سازه‌ها ، گسلش و حرکت پوسته ، نشست زمین و آبگونگی ، گسیختگی دامنه‌ها در خشکی و دریا و سرانجام ایجاد امواج در محیطهای آبی باشد علمی که به بررسی زمین لرزه و پدیده‌های مربوط به آن

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  دانلود مقاله لرزه نگاری

  تاریخچه

  علاقه بشر به لرزه شناسی سابقه طولانی دارد، به نحوی که در بعضی از کشورها داده‌های مربوط به زمین لرزه‌ها از زمانهای دور ضبط شده است. به عنوان مثال چینیها سابقه زمین لرزه‌های تا 2 هزار سال پیش خود را در دست دارند. اینگونه سوابق عمدتا متکی بر مشاهدات و شرح وقایع است.

  نخستین داده‌های علمی درباره زمین لرزه‌ها از اواخر قرن 18 ، که اولینلرزه نگارها درست شدند، در دست است. در کشور ما اولین فعالیتهای مربوط به ثبت اطلاعات مربوط به زمین لرزه‌ها از سال 1336 و با افتتاح اولین ایستگاه لرزه نگاری در شیراز آغاز شد. در سال 1339 نیز موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران آغاز به کار کرد.

  ایستگاه لرزه نگاری

  یک ایستگاه لرزه نگاری دارای چندین دسته دستگاه و هر دسته دارای 3 لرزه نگار است. توصیف دقیق دامنه حرکت زمین محتاج اندازه گیری لرزشها در سه مولفه عمود بر هم (قائم - شرقی - غربی و شمالی - جنوبی) است. علاوه بر آن نیاز به دستگاههایی داریم که برای محدوده‌های متفاوتی از زمان تناوب طراحی شده باشند. زیرا هیچ دستگاهی به تنهایی نمی‌تواند کل محدوده حساسیت مورد نیاز را ثبت نماید (معمولا یک دسته از دستگاهها به زمان تناوب 0.2 تا 2 ثانیه حساس بوده و دسته دیگر به زمان تناوب 15 الی 100 ثانیه حساس اند).


  ایستگاههای لرزه نگاری درجه یک ایران (شش مولفه‌ای) در شهرهای شیراز ، مشهد ، تبریز و تهران قرار گرفته‌اند که زیر نظر موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران اداره می‌شوند. علاوه بر اینها ایستگاههایی در کرمانشاه ، بیرجند و کرمان نیز تاسیس شده و چند ایستگاه نیز در حال راه اندازی است. علاوه بر موسسه ژئوفیزیک برخی از دانشگاهها و سازمان انرژی اتمی ایران نیز در ثبت و گردآوری داده‌های لرزه خیزی فعالیت دارند.

  ثبت امواج

  ثبت و ضبط دامنه امواج زلزله توسط لرزه نگاره (Seismograph) صورت می‌گیرد. بخشی از این دستگاه که موج را دریافت می‌کند لرزه سنج نام داشته و در داخل سنگ نصب می‌شود. این قسمت منتهی به یک آونگ است. در زمان لرزش زمین پایه دستگاه حرکت می‌کند، در حالی که آونگ ثابت باقی می‌ماند و به این ترتیب حرکت نسبی زمین نسبت به آونگ سنجیده می‌شود. در دستگاههای جدیدتر ، ثبت حرکات به صورت الکتریکی - مکانیکی صورت گرفته و در نوار مغناطیسی ثبت می‌شود. در این دستگاهها ثبت لرزشها بطور مداوم صورت می‌گیرد.

  لرزه نگاشت

  اوراق حاوی نتایج ثبت شده دامنه حرکات زمین لرزه نگاشت نام دارد. لرزه نگاشتها اغلب صفحات سیاه و دود اندودی‌اند که آثار حرکت سوزن به صورت خطوط سفیدی به روی آنها ثبت شده است. بزرگی یک زمین لرزه را می‌توان از روی بزرگترین دامنه ثبت شده در لرزه نگاشت تعیین کرد. فاصله بین مرکز زمین لرزه و لرزه نگار با توجه به زمان ورود امواج P و S و L تعیین می‌شود و با مقایسه نتایج حاصل از چند ایستگاه محل منشا گرفتن امواج مشخص می‌شود.

  لرزه نگارها حساس تر از آنند که بتوانند اطلاعاتی که مستقیما قابل استفاده در طراحی زلزله است، بدست دهند. در نتیجه زمین لرزه‌های شدیدی که نزدیک یک لرزه نگار عادی به وقوع می‌پیوندد باعث خارج شدن قلم ثبات از مقیاس و حتی صدمه به خود دستگاه می‌شود. از طرفی برای حذف اثرات محلی خاکها یا ساخت سنگی تضعیف شده ، معمولا لرزه نگارها در سنگ بستر قرار داده می‌شوند. از اینرو نتایج ثبت شده نمی‌تواند اطلاعاتی در مورد اینگونه مصالح بدست دهند.

  شتاب نگار (شتاب سنج- لرزه نگار)

  نوعی از لرزه نگارها که برای تعیین حرکت شدید زمین بکار می‌روند شتاب نگار یا شتاب سنج نام دارند. هدف از استفاده از شتاب نگار حرکات شدید ، دستیابی به نحوه پاسخ زمین در ناحیه‌ای است که طراحی دینامیکی سازه‌ها مورد نظر است. این دستگاه سه مولفه شتاب مطلق زمین را برای مدت زمانی از 0.1 تا 3 یا 4 و حتی 10 ثانیه ثبت می‌کند. شتاب نگارها بطور دائم کار نمی‌کنند بلکه به گونه‌ای طراحی شده‌اند که پس از آنکه تحت تاثیر یک حرکت افقی کوچک قرار گرفتند آغاز به کار کنند

  محل استقرار اغلب شتاب نگارها ، سطح زمین (و نه الزاما سنگ بستر) است. از اینرو تعیین رابطه بین داده‌های مربوط به محلهای مختلف مشکل است، مگر آنکه شرایط سطحی در هر محل شناخته شده باشد. شتاب نگاشتها شتاب زمین را ثبت می‌کنند. در کشور ما شتاب نگارهایی در محل سدها و سازه‌هایی پراهمیت دیگر نصب شده است. این شتاب نگارها عمدتا توسط مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی نصب و قرائت می‌شوند.

  سازمان انرژی اتمی ایران و چند موسسه دیگر نیز شتاب نگارهایی را در برخی نقاط مورد نظر نصب کرده‌اند. تحت پوشش قرار دادن یک ناحیه بطور کامل مستلزم نصب شبکه‌ای از شتاب نگارها در نقاط با شرایط زمین شناسی متفاوت است. این دستگاهها معمولا تا شعاع 50 کیلومتری مرکز یک زمین لرزه حساسیت خود را حفظ می‌کنند.

  لرزه نما (Seismoscopes)

  امروزه علاوه بر لرزه نگار و شتاب نگار ، دستگاههایی به نام لرزه نما نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. لرزه نماها برای بازسازی تاثیرهای حرکت زمین به روی سازه و بر حسب جابجایی در یک زمان معین و نه مقادیر مولفه‌های حرکت زمین ، طراحی شده‌اند. لرزه نماها دستگاههایی به مراتب ارزانتر از شتاب نگار می‌باشند.

  قیمت فایل فقط 3,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : دانلود مقاله لرزه نگاری , دانلود مقاله لرزه نگاری , Seismology , مقاله لرزه نگاری , دانلود فایل , دانلود مقاله , دانلود فایل و مقاله , دانلود مقاله و فایل , اندازه گیری سطح زمین , زمین , سطح زمین , گسل , پوسته زمین , هسته زمین , نشست زمین و آبگونگی , گسیختگی دامنه‌ها , زمین لرزه , زلزله , لرزه شناسی , لرزه نکاری , لرزه شناسی , لرزه نگاشت , ثبت امواج

+ نوشته شده در  جمعه 26 آبان 1396ساعت 22:35  توسط سمسا  | 

تعریف دولت

تعریف دولت

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 • تعریف دولت
  تعریف دولت دسته: سیاسی
  بازدید: 37 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 46 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 70

  سیاستمداران ، جامعه شناسان و اقتصاددانان در مورد تعریف واژه دولت اتفاق نظر ندارند و نتوانسته اند تعریف واحدی را برای واژه دولت عرضه كنند و علت آن این است كه هر یك از ایشان واژه دولت را بر طبق طرز تفكر خاص خود تعریف كرده اند و به جهات و جنبه های دیگر آن توجهی نداشته اند

  قیمت فایل فقط 7,000 تومان

  خرید

  اهمیت دولت :

  بسیاری از فلاسفه قدیم و جدید به ضرورت وجودی دولت معتقدند و می گویند: وجود دولت امری طبیعی است كه انسان به مقتضای فطرت خود به آن گرایش دارد. جامعه شناسان یونانی نیز بر این عقیده تاكید داشته اند و دلایلی هم بر آن اقامه كرده اند كه ما به بعضی از آنها اشاره می كنیم:

  الف معلم اول (ارسطو) رئیس فلاسفه و بنیانگذار مكتب سیاسی معتقد است كه وجود دولت ضروری است وی می گوید: وجود دولت یك امر طبیعی است و انسان طبعا” موجودی اجتماعی است و آن كسی كه طبعا” و نه از روی تصادف ، خارج از دولت و نظام دولتی زیست می كند یا انسان وحشی است و یا مافوق انسان می باشد .

  ب افلاطون معتقد است كه زندگی شایسته فردی، جز با وجود دولت حاصل نمی شود، زیرا طبیعت انسان نیازمند به زندگی اجتماعی و سیاسی است. پس وجود دولت ازبدیهیات است كه مردم ناگزیر از پذیرش آن هستند.

  ج- هگل معتقد است كه دولت پدیده ای اجتماعی و متحرك است و مظهر برترین مرحله پیشرفت تاریخ جهان به شمار می آید.

  نظریه اسلام

  اسلام با دیدی ژرف و جامع به دولت و حاكمیت نگریسته و در امور اقتصادی و اجتماعی، راه حلهای قطعی را در جهت اصلاح و پیشرفت همه جانبه جامعه اسلامی، وضع كرده است. به نظر اسلام دولت فقط نگهبان ملت است و نمی تواند هر طور كه خواست بدون هیچ اساسی، در شئون جامعه دخالت كند زیرا اسلام به دولت اختیارات عمومی تفویض كرده است تا مصالح و شئون مردم را تامین و پاسداری كند، همانطور كه به فرد نیز اهمیت داد و حفظ حقوق و آزادیهای فردی را محترم شمرده است و در همین حال فعالیتهای دولت را بر طبق آنچه خود صلاح دانسته ، محدود كرده است و به مردم توصیه كرده است كه مراقب و ناظر بر اعمال دولت باشند، تا از انجام واجبات و وظایف خود سرباز نزند و منحرف نشود.

  بنابراین اسلام با هیچ یك از نظریات دیگر مكاتب سیاسی سازگاری ندارد، بلكه خود دارای اندیشه و قوانین بخصوصی، در این زمینه است كه توضیح آن در ذیل می آید :

  الف ضرورت وجود دولت:

  اسلام ، وجود دولت را برای سلامت و استواری شوون جامعه لازم و ضروری میداند، زیرا زندگی اجتماعی بدون وجود سلطه حاكم و یا دولت، موجب می شود كه هرج و مرج در جامعه حكومت كند و كرمت انسانی از بین برود و به جای استقرار امنیت، ترس و وحشت تمام جامعه را فرا گیرد. بنابراین، تشكیل دولت امری است كه اسلام آن را ضروری می داند و عقل نیز وجود آن را لازم می شمارد.

  پیامبر اكرم (ص) پس از تحمل مشقتهای زیاد و رنجهای طاقت فرسا كه از ناحیه سركشان و ستمگران قریش و دیگر عربها به ایشان وارد شد، دولت اسلامی را برپا داشت و رهبری آن را به عهده گرفت.

  تا ارزشهای والای انسانی را در زمین حاكم سازد و حق و عدالت را در میان مردم اجرا كند بدین ترتیب دیگر قوی به ضعیف زور نگوید وهیچ غریبی درغربت مورد اذیت قرا رنگیرد و مردم پس از سالها تحمل رنج و تهیدستی و محرومیت در سایه اسلام با راحتی و آسایش و گشایش و رفاه زندگی كنند اسلام دولت را تا زمانی تایید می كند كه اهداف و اصول اسلامی را رعایت وبه قوانین آن عمل كند اما حكومتی كه به این اهداف توجه نكند اسلام آن را تایید نمی كند و وجود آن را در صحنه زندگی اجتماعی موجب استمرار و تایید ظلم وانحراف از منصبهای عادلانه نمی داند.

  اسلام دولتی را تایید می كند كه آرمانهای اصیل و ارزشهای والای زندگی را در محدوده نفوذ خودش حاكم گرداند واگر چنین اهدافی رادنبال نكند از نظر اسلام هیچ ارزشی ندارد.امیر مومنان علی (ع) بزرگ پرچمدار عدالت اجتماعی در حالی كه خود كفشش را مرمت می فرمود به این عباس فرمود ای ابن عباس ! ارزش این كفش چقدر است ؟ عرض كرد ارزشی ندارد حضرت فرمود به خدا سوگند كه این كفش برای من ارزشمندتر است از حكومت كردن بر شما مردم مگر این كه درایام زمامداری خود حقی را بر پادارم و باطلی را دفع كنم . آری كفش حضرت علی ع كه از لیف خرما بود برای وی باارزشتر از حكومتی بود كه در آن حقی بر پا نشود و باطلی دفع نگردد چه رسد به حكومت ستمگری كه عدالت را نابود و ستم را بر پا سازد . آن حضرت در بعضی از سخنانش راز خودداری از بیعت كردن یا ابی بكر در سقیفه را چنین بیان می كند خداوندا ! تو خود می دانی كه آنچه از ما سرزد برای به دست آوردن حكومت واموال پست دنیا نبود بلكه برای این بود كه دین تو را بار دیگر در جامعه حاكم گردانیم و خیر و صلاح را در سرزمینهای تو برقرار سازیم تا بندگان مظلوم تو در آسایش به سر برند و حدود تعطیل شده تو اجرا شود . اسلام برخلاف مكتب قایل به ضرورت دولت كه هر دولتی را اگرچه از عدالت در قانونگذاری بدور باشد تایید می كند مطلقا وجود هر دولتی را برای جامعه تایید نمی كند بلكه دولتی را تایید می كند كه در سایه آن اهداف ارزشمند و والای اسلام دنبال شود.

  ب اختیارات گسترده :

  اسلام اختیارات زیادی را به دولت بخشیده است وظیفه دولت را منحصر در برقراری امنیت و جلوگیری از تجاوز خارجی ندانسته است بلكه اسلام مسئولیتهای زیادی را از قبیل دلجویی از مسلمانان توجه به امور ایشان و توجه به تنگدستی و بدبختی مردم وناراحتیها و بحرانهای اجتماعی متوجه دولت كرده است .

  پس دولت اسلامی نسبت به همهء‌امور مسلمانان و حوادثی كه بر جامعه اسلامی وارد می شود مسئول است . بنابراین بزرگ پرچمدار عدالت اسلامی علی (ع) علاوه بر این كه درهمه احوال متوجه امور مسلمانان بود واز آنها اطلاع داشت خانه ای را برای رسیدگی به مظالم و دادخواستهای مردم بنا كرده بود تا مردم تمامی شكایات و دادخواستهای خود را در نامه ای بنویسند و در‌ آن خانه بیندازند.

  حضرت خود به شخصه آن نامه ها را مطالعه می فرمود و بررسی می كرد تا حق كسی ضایع نشود و كرامت هیچ فردی زایل نگردد و به استانداران و كارگزاران خویش توصیه می فرمود كه وقتی از روز را برای رسدگی به شكایات مردم اختصاص می دهند تا آنها بر دادخواستهای مردم اطلاع پیدا كنند.

  در نامه ای كه آن حضرت به مالك اشتر سردار رشید اسلام نوشته چنین آمده است

  پاره ای از وقت خود را به نیازمندان و شاكیان اختصاص بده و در آن وقت خویش را برای رسیدگی به خواستهای ایشان آماده ساز و در محلی عمومی بنشین ( تا ناتوانان و بیچارگان به تو دسترسی داشته باشند )‌ پس برای خشنودی خدایی كه تورا آفریده است با آنان فروتنی كن و لشكریان و نگهبانان و پاسداران خود را از جلوگیری آنها باز دار تا سخنران ایشان بی لكنت زبان و بی ترس و نگرانی سخن گوید و نیاز خود را بخواهد زیرا من از رسول خدا (ص)‌شنیدم كه می فرمود (‌هیچ امتی پاك و شایسته نگردد تا زمانی كه در آن امت حق ناتوان بی لكنت و ترس و نگرانی از توانا گرفته شود). پس درشتی و ناهمواری و آداب سخن ندانستن رااز آنان تحمل كن تا خداوند درهای رحمتش را به روی تو بگشاید و پاداش طاعت و فرمانبریش را به تو ازرانی فرماید.

  حضرت علی (ع) اختیارات دولت را گسترش داده و دولت حاكم را مامور كرده است تا برای آگاه شدن از خواسته ها و نیازمندیهای مردم در امور ملت دخالت مفید و مثبت كند وبا مردم رفتار نرم و ملایم داشته باشد نگهبانان و پاسداران رااز خود دور كند تا نیازمندان بتوانند بدون ترس و لكنت زبان سخن خودرا با حاكم در میان بگذارند بلكه حضرت از این هم ژرف تر و فراتر اندیشیده است و خلیفه مسلمانان را مسئول گرسنگی هرانسانی ولو در دورترین نقاط قلمرو دولت باشد می داند.

  آن ‌حضرت در ضمن گفتارش درباره زهد می فرماید ولی چه دورست كه هوا و خواهش نفسم بر من چیره شود و بسیاری حرص و آز مرا به برگزیدن طعامهای رنگارنگ وادارد در حالی كه شاید در حجازویا در یمامه (‌شهری است در یمن )‌كسی باشد كه در آرزوی قرض نانی باشد و به دست نیاورد ویا سیرشدن را به یاد نداشته باشد.

  و چه دور است كه من با شكم پربخوابم و در اطرافم شكمهای گرسنه و جگرهای تشنه باشند یا چنان باشم كه گوینده ای (‌حاتم طائی ) گفت : این درد برای تو بس است كه شب با شكم سیر بخوابی و پیرامونت جگرهایی باشند كه پوست خشكی را آروز گنند و فراهم نتوانند آیا به این بسنده كنم كه به من زمامدار و سردار مومنان بگویند در حالی كه در سختیهای روزگار با مردم همدرد نبوده ویا در تلخكامیها پیشاپیش ایشان نباشم .

  از دیدگاه امام علی (ع) وظیفه و مسئولیت دولت در جهت خاصی یا در امر خاص از امور مسلمانان منحصر نمی شود بلكه تمام جوانب زندگی را فرا می گیرد دولت باید قبل از هر چیز به مصالح عمومی جامعه با دوراندیشی توجه كند واز اقتصاد كشور مراقبت به عمل آورد. با ربا و احتكار وانبار كردن ارزاق عمومی و بهره كشی مبارزه كند كمفروشی را از بین ببرد اعمال بازار را زیر نظر بگیرد تا بتواند ظلم و اجحاف و بخشی درا موال را ریشه كن سازد خلاصه تمامی محرمات خداوند رااز جامعه بزداید تا اقتصاد مسلمانان از نابودی و بحران وانحطاط محفوظ بماند.

  ج اهمیت فرد :

  دراسلام نسبت به فرد توجه بسیاری مبذول داشته است و دولت را مسئول رعایت حقوق وضامن آزادی او قرارداده است . در اسلام دولت موظف است همهء‌اسباب رفاه وامنیت فرد را فراهم آورد و كرامت او را حفظ كند ونیز شخصیت اورا رشد دهد تا عضوی شایسته و انسانی صالح و سالم باشد .و نیز دولت موظف است تمامی مقدمات آراستگی و خودسازی و بالا بردن سطح فرهنگی و اقتصادی فرد را فراهم سازد زیرا فرد زیر بنای جامعه است و آنگاه كه فرد شایسته و اصلاح شد جامعه نیز اصلاح خواهد شد.

  در اسلام دولت نمی تواند در امور اقتصادی و دینی و سیاسی فرد دخالت كند جز در مواردی كه احساس می شود فرد رااز راه خطا باز دارد وبه راه صواب هدایت كند تا مصلحت عمومی جامعه از خطر انحراف این فرد حفظ شود استاد ثروت بدوی می گوید اسلام اندیشه حقوقی مقدس فردی را كه مانع سختی در برابر سلطه جوییهای حكام است قبل از ده قرن و پیش از اینكه این اندیشه توسط فلاسفه جامعه شناس در قرن 16 میلادی مطرح شود مطرح كرده است

  مجموعه حقوق فردی كه اسلام آنها را تایید كرده است شامل حقوق زیادی است از جمله :‌ حق مالكیت، آزادی حق رای، آزادی عقیده ، آزادی مسكن ،آزادی فردی و دیگر آزادیهای مشروع در اسلام .

  اسلام نه تنها آزادیهای فردی را همچون سدی در برابر تسلط مطلقه حاكم قرارداده است بلكه امور حكومتی را در قرآن ‌مجید تنظیم و تسلط بی چون و چرا رااز حاكم سلب و اعمال آن ‌را محدود كرده است .


  قیمت فایل فقط 7,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : تعریف دولت , تعریف دولت , Government , دولت , دولتمرد , مجلس , کنگره , مجلس عوام , سیاستمداران , جامعه شناسان , اقتصاددانان , ارسطو , افلاطون , مکتب سیاسی , ضرورت وجود دولت , عدالت اجتماعی , قانون گذاری

+ نوشته شده در  جمعه 26 آبان 1396ساعت 22:32  توسط سمسا  | 

ابزار برش فلزات

ابزار برش فلزات

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 • ابزار برش فلزات
  ابزار برش فلزات دسته: شیمی
  بازدید: 41 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 70 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 90

  بعضی از مواد ممکن است از طریقی غیر از عملیات گرمایی ساخته شوند،در صورتی که این مواد با روش ماشین کاری ساخته می شوند، از قواعد زیر پیروی می کنیم1 همیشه ابزار تیز باشد2 زاویه براده،آزاد و تمایل قلم برش را تقلیل دهد3 از سرعت برش مناسب و یکنواخت استفاده کنید 4 از سرعت برشی در حدود 12 تا 15 mmin متر بر دقیقه استفاده کنید5 مواظب باشید که ابزار برش هنگ

  قیمت فایل فقط 9,000 تومان

  خرید

  ابزار برش فلزات Metal cutting tools

  کارگاههای تولید ماشین ابزار باید به روغنهای برش برای مقصودهای مختلف مجهز باشند. به کتاب راهنمای ماشین کاری رجوع کنید.

  ایمنی

  اگر موادی که برای خنک کاری استفاده می کنید قابل احتراق باشند، برای جلوگیری از آتش سوزی باید بخار متصاعد از آن گرفته شود.

  شابلنها از لحاظ نحوه استفاده دو دسته کلی دارند:

  1. فرمانها: شابلنی که در این روش به کار می رود،مثل یک نمونه برای چک کردن قالب بکار می رود.شابلنهای فرمان عمدتا بوسیله قالب ساز یا بازرس فنی مورد استفاده قرار می گیرد.
  2. کپی کردن:شابلنی که در این روش بکار می رود،مثل یک الگو است و قالب به فرم شابلن ساخته می شود.این نوع شابلنها بیشتر به وسیله ماشین کاران مورد استفاده قرار می گیرد.

  (a شابلن ساده: این نوع شابلن حرکت افقی و عمودی را به ماشین ارائه می دهند.اندازه ارتفاع به وسیله فرم شابلن ارائه می شود و اندازه طولی بوسیله حرکت میز ماشین تامین می شود.

  b) شابلن افقی: این نوع شابلن دو نوع حرکت افقی را به ماشین ارائه می دهد.حرکت لازم در جهت عمودی باید با دست به میز ماشین داده شود.

  c) شابلن ترکیبی: در شابلن ترکیبی، یک شابلن افقی فرم هر دوجهت افقی را به ماشین ارائه میدهد و یک بلوک هم (شابلن ساده) حرکت عمودی را ارائه می دهد. در تمام مدت سوزن کپی از فرم بلوک پیروی می کند و شابلن افقی هم در موقعیت مقتضی روی سوزن کپی اثر میگذارد.

  عواملی که در انتخاب مواد شابلن اثر می گذارند، این دو هستند:

  1- مواد مقاوم در مقابل سایش باشند.

  2- سالم باشند.

  (یک شابلن که برای فرز کپی بکار می رودلازم است که با دوام و بسیار دقیق باشد، ولی در آنجایی برای چک کردن کار هنگام خشن کاری استفاده می شود،ممکن است از جنس نرمی بوده و یا دقت کمی داشته باشد).

  موادی که معمولا برای ساختن شابلن بکار می روند عبارتند از:

  1. ورق ساده از فولاد ساده.

  2- پروفیل آماده از فولاد ساده.

  3- مواد اولیه ای که تا اندازه معینی سنگ زنی شده اند.

  4- ورق برنج برای کارهایی که مقاوم

  5- ورق پرسپکس بودن در مقابل سایش

  6- ورق آلومینیم در آنها لازم نیست.

  7- ورق روی

  نکته:

  همیشه نازکترین مواد را انتخاب کنید تا نیاز را به درستی برآورده کنند. مواد انتخاب شده حتما باید صاف و سالم باشند.

  خط کشی

  1. برای شابلنی که می خواهید بسازید مقطعی از فرم مورد نظر انتخاب کنید، این مقطع ممکن است بوسیله طراح انتخاب شده باشد. در یک مقطع باید جزئیات و نقاط حداقل و حداکثر فرم مورد نظر مشخص شود ویا یک مقطع به خصوص برای چک کردن یک قسمت بخصوص انتخاب شود.
  2. مواد شابلن را انتخاب کنید.
  3. قطعه کار را تمیز و لبه دو ضلع آنرا گونیا کنید.
  4. یک گونیا و باریکه موازی تمیز انتخاب کنید.

  نکته:

  اگر یکی از لبه های اصلی در آخر کار شابلن لازم نبود، قطعه کار را با گیره دستی به یک مکعب گونیا یی ببندید و قطعه کار را خط کشی کنید، مکعب را 90درجه به چرخانید و طرف دیگر را خط کشی کنید.

  این عمل لزوم انجام کارهای زیر را برطرف خواهد کرد:

  1. گونیا کردن لبه های قطعه کار.
  2. تنظیم دوباره قطعه کار موقعی که آنرا برمی گردانیم.

  1. از ابزار علامت گذاری که دقت لازم را دارا باشند استفاده کنید.تمام خطوط لازم مثل خطوط اصلی و خطوط مرکزی را روی قطعه کار علامت بگذارید.
  2. قطعه کار را 90درجه بچرخانید و خطوط لازم، مثل خطوط اصلی و خطوط مرکزی را هم در این حالت علامت گذاری کنید.
  3. طرح کامل را روی قطعه کار خط کشی کنید، از ابزار مناسب این کار استفاده کنید.

  نکته:

  سنبه نشان زدن مرکز ها ما را در ساختن کمک می کند.

  1. شابلنها را شماره گذاری کنید.

  نکته:

  باید دقت کرد در حین سنبه نشان زدن و شماره گذاری، قطعه کار آسیب نبیند و از حالت طبیعی خارج نشود.

  بریدن شکل پرفیل معمولا با اره آهن بر اره نواری یا چیز های دیگر انجام می شود. مفداری هم برای پرداخت کاری بگذارید.

  در مواردی که پروفیل ما شامل یک یا چند قوس می شود،می توان سوراخهایی مطابق با قوسها را با مته، نسبه یا فرز ولی با دقت ایجاد کرد بطوری که دارای موقعیت و تلرانس خوبی باشند سپس قسمت های اضافی با اره بریده شود.در این حالت یک قسمت از محیط هر سوراخ باید قسمتی از پروفیل شابلن شود.

  1- سطوح صاف را سوهان بزنید، این سطوح را متناوبا امتحان کنید تا از صافی و گونیا بودن آنها مطمئن شوید. سطوح را با وسایل دقیق و سالم کنترل کنید.

  2- قوسها و دیگر سطوح مرکب را سوهان بزنید. در خلال مدتی که به خطوط اندازه اصلی نزدیک می شوید قوسها را متناوبا با فرمانهای مخصوص چک کنید. گونیا بودن تمام سطوح را چک کنید.

  3- براده ها را برطرف کنید.

  قطعه کار را تا خطوط اندازه اصلی سوهان بزنید. برای اینکه قطعه کار ما دقت کافی را داشته باشد ممکن است لازم شود که بارها قطعه کار را کاملا چک کنیم.

  کنترلها بوسیله میکرومتر، کولیس، زاویه یاب، فرمانها و سایر وسایل مناسب صورت می گیرد.

  یکی از روشهای دقیق اندازه گیری قطعه کار که خیلی هم موثر می باشد، استفاده از یک پروژکتور و نقشه بزرگ شده قطعه کار است.

  روش کار:

  1- عدسی مناسب را انتخاب و آنرا روی پروژکتور نصب کنید.

  برای ارائه شدن تصویر کاملی از قطعه کار روی پرده قدرت بزرگنمایی عدسی را تعیین کنید.

  2- نقشه بزرگ شده قطعه کار را رسم کنید.

  برای قابل استفاده شدن نقشه، تمام اندازه ها را به اندازه بزرگ نمایی لنز بزرگ کنید.

  نکته:

  نقشه بزرگ شده باید کاملا دقیق و با روش نقشه کشی فنی رسم شده باشد.

  نقشه باید روی چیزی که چروک نشود رسم شود و نباید تا زده شود.

  3- شابلن را روی پروژکتور نصب کنید و آنرا در مسیر صحیح قرار دهید.

  4- عدسی را میزان کنید (فوکس)، تا تصویر واضحی بدست آید.

  5- تصویر قطعه کار را با نقشه بزرگ شده مقایسه کنید.

  a) نقشه را روی تصویر روی پرده نصب کنید.

  b) موقعیت خطوط لبه ها را تنظیم کنید.

  c) موقعیت نقشه را طوری تنظیم کنید که همه نقشه با تصویر منطبق باشد.

  d) نقاتی که اشتباهاتی رخ داده مقدار آنرا تعیین و علامت گذاری کنید.

  6- شابلن را ازروی پروژکتور بردارید.

  قیمت فایل فقط 9,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : ابزار برش فلزات , ابزار برش فلزات , Metal cutting tools , شیمی , شابلون , کپی کردن , شابلن ساده , مواد مقاوم , ورق فولادی , ورق برنج , ورق پرسپکس , ورق آلومینیوم , ورق روی , شابلن , گونیا کردن , خطوط اصلی , خطوط مرکزی , پروفیل , بریدن پروفیل , پرداخت پروفیل , چک کردن پروفیل , میکرومتر , کولیس , زاویه یاب , سوهان

+ نوشته شده در  جمعه 26 آبان 1396ساعت 22:29  توسط سمسا  | 

ترمودینامیك

ترمودینامیك

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 • ترمودینامیك
  ترمودینامیك دسته: فیزیک
  بازدید: 42 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 24 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 35

  ترمودینامیك شاخه ای از علم است كه اصول انتقال انرژی را در سیستمهای درشت بین مجسم میكند بند های اصلی كه تجربه نشان داده است همة این انتقالات را به كار می گیرند به عنوان قوانین ترمودینامیك شناخته شده اند این قوانین اولیه و بنیادین هستند و نمی توان آنها را از چیز اصلی تر دیگری مشتق كرد

  قیمت فایل فقط 3,500 تومان

  خرید

  ترمو دینامیك

  اولین قانون ترمودینامیك می گوید كه انرژی باقی می ماند و با اینكه می تواند به شكل دیگر تغییر كند و از مكانی به مكان دیگر تغییر یابد ، مقدار كلی آن ثابت می ماند . بدین ترتیب اولین قانون ترمودینامیك به مفهوم انرژی بستگی دارد ولی از طرف دیگر انرژی تابع اصلی ترمودینامیك است چون بدین وسیله می توان اولین قانون را به صورت فرمول بیان كرد . این همبستگی مشخصة مفاهیم اولیه ترمودینامیك است .

  واژه های سیستم و پیرامون به طور مشابه همبسته می شوند . سیستم به شیء، هر كمیت مانده هر بخش و غیره ای اطلاق می شود كه برای مطالعه انتخاب شده است و ( به طور ذهنی ) از هر چیز دیگر كه پیرامون نامیده می شود جدا می گردد . پوشش مجازی كه سیستم را احاطه می كند و آن را از پیرامونش جدا می سازد مرز سیستم نامیده می شود .این مرز تصور می رود خواص ویژه ای داشته باشد كه یا ( 1 )سیستم را از پیرامونش جدا می سازد ، یا ( 2 ) به روش های مخصوص فعل و انفعال بین سیستم وپیرامونش مبادله می كند . اگر سیستم تفكیك نشده باشد ، تصور می رود مرزهایش ماده یا انرژی یا هر دو را با پی رامنش مبادله میكند . اگر ماده مبادله شود سیستم گفته می شود باز است . اگر فقط انرژی نه ماده مبادله گردد سیستم بسته ( ولی تفكیك نشده) است و جرمش ثابت است .

  وقتی سیستم تفكیك شده است نمی تواند تحت تاثیر پیرامونش قرار گیرد . با وجود این ، ممكن است تغیرات درون سیستم روی دهد كه این تغییرات با وسایل اندازه گیری مثل دماسنج ، فشار سنج ، و غیره قابل تشخیص هستند . با وجود این ، چنین تغییراتی نمی توانند بطور نامحدود ادامه یابند ، و بالاخره سیستم باید به وضعیت ثابت نهائی تعدل درونی برسد .

  در مورد سیستم بسته كه با پیرامونش فعل و انفعالات می كند ، وضعیت ثابت نهایی ، چون سیستم نه تنها از لحاظ درونی در تعادل است ممكن است بالاخره بدست آید .

  مفهوم تعادل در ترمودینامیك اصلی است چون با وضعیت تعادل سیستم كه مفهوم حالت است ارتباط دارد . سیستم حالت قابل تكرار و همانند دارد وقتی همة خواصش ثابت هستند . مفاهیم حالت و خصوصیت دوباره همبسته می شوند . همچنین شخص می‌تواند بگوید كه خواص سیستم به وسیلة حالتش ثابت هستند . خواص معینی با وسایل اندازه گیری مثل دماسنج و فشار سنج كشف می شوند . وجود خواص دیگر مثل انرژی درونی بیشتر به طور غیر مستقیم شناسایی می شوند . تعداد خواصی كه باید ارزشهای دلخواه را به منظور ثابت كردن حالت سیستم تنظیم كنند به سیستم بستگی دارد و باید از طریق آزمایش تعیین شوند .

  وقتی سیستم از حالت تعادل خارج می شود و در معرض فرایندی قرار می گیرد كه در طی آن خواص سیستم تغییر می كند تا به حالت تعادل جدیدی برسند . سیستم در طی چنین فرایندی ممكن است با پیرامونش فعل و انفعال كند تا این كه انرژی رابه شكل گرما و كار مبادله كند و بدین ترتب در سیستم و پیرامونش تغییراتی بوجود آورد كه برای یك علت یا علت دیگر مطلوب هستند . فرایندی كه ادامه می یابد بطوری كه سیستم هرگز به طور متمایز از حالت تعادل خارج نمی شود ، برگش پذی نامیده می شود چون چنین فرایندی بدون اینكه نیازی به افزودن كار ایجاد شده به وسیله فرایند پیشین داشته باشد در آغاز بطور مشابه در جهت مخالف معكوس می شود .

  مبنای ترمودینامیك بر تجربه و آزمایش استوار است . تعدادی از اصلهای موضوع به ترتیب زیر بیان شده است :

  اصل 1

  شكلی از انرژی كه بعنوان انرژی درونی شناخته شده است وجود دارد كه برای سیستم های در حالت تعادل ، خاصیت ذاتی سیستم تست و از لحاظ كاربردی به مختصات قابل اندازه گیری مربوط می شود كه سیستم را متمایز می كنند .

  اصل 2

  انرژی كلی هر سیستم و پیرامنش باقی می ماند . ( اولین قانون ترمودینامیك ) انرژی درونی كاملآ از انرژی پتانسیل و جنبشی كه اشكال خارجی انرژی هستند جدا ست . دركاربرد اولین قانون ترمودینامیك همة اشكال انرژی از جمله انرژی درونی باید در نظر گرفته شوند . بنابراین واضح است كه اصل 2 به اصل 1 وابسطه است . قانون اول برای سیستم تفكیك شده مستلزم این است كه انرژی اش ثابت باشد . قانون اول برای سیستم بسته ( كه تفكیك نشده است ) مستلزم این است كه تغییرات انرژی سیستم دقیقآ با تغییرات انرژی پیرامون جبران گردد . برای چنین سیستم هایی ، انرژی به دو شكل گرما و كار بین سیستم و پیرامونش مبادله می شود .

  گرما انرژی است كه تحت تاثیر تفاوت دما یا گرادیان از مرز سیستم می گذرد . كمیت گرما Qمقدار انرژی منتقل شده بین سیستم و پیرامونش را نشان می دهد و خصوصیت سیستم نیست . رسم معمول با توجه به علائم مستلزم اینست كه ارزشهای عددی Qوقتی گرما به سیستم افزوده می شود مثبت و وقتی گرما از سیستم خارج می شود منفی گرفته شوند .

  كار نیز انرژی منتقل شده بین سیستم و پیرامونش است ولی از جابجایی نیروی بیرونی كه بر سیستم عمل می كند منتج می شود . كار هم مثل گرما خصوصیت سیستم نیست . رسم علائم انتخاب شده دراینجا مستلزم این است كه ارزشهای عددی كار Wوقتی كار توسط سیستم انجام می شود مثبت و وقتی كار برروی انجام می شود منفی گرفته شوند . بنابر این W بعد مخالف Q است .

  در مورد سیستم های بسته ( دارای جرم ثابت ) كه برای آنها تنها شكل انرژی كه تغییر می كند انرژی درونی است ، اولین قانون ترمودینامیك از لحاظ ریاضی به طور زیر بیان می شود :

  بخاطر داشته باشید كه dQ وdw دیفرانسیلهای دقیقی نی ستند و دیگر اینكه Q و W خواص سیستم یا توابع مختصات ترمودینامیك كه سیستم را متمتیز می سازند نیستند . به عبارت دیگر dv و تغییر دیفرانسیل در v ، خصوصیت سیستم را نشان می دهد . كمیتهای دیفرانسیل Dq و dw مبادلات انرژی بین سیستم و پیرامونش را نشان می دهد و در معادله برای محاسبةمبادلة انرژی پیرامون بكار می رود .

  اصل 3

  خصوصیتی به نام آنتروپی s وجود دارد كه برای سیستمهای در حالت تعادل ، خصوصیت ذاتی سیستم است و از لحاظ كاربردی به مختصات قابل اندازه گیری كه سیستم را متمایز می كند ارتباط دارد .

  اصل 4

  تغییر آنتروپی هر سیستم و پیرامونش با یكدیگر در نظر گرفته می شود و از هر فرایندی كه منتج شده باشد مثبت است و برای هر فرایندی كه به برگشت پذیری نزدیك است به ارزش محدود صفر نزدیك می گردد . ( قانون دوم ترمودینامیك )

  همانطور كه قانون اول ترمودینامیك را نمیتوان بدون پیش شناخت انرژی درونی بعنوان یك خصوصیت فرمول نویسی كرد ، قانون دوم را بدون اعلا م قبلی وجود آنتروپی بعنوان یك خصوصیت نمی توان بطوركامل و كمی بیان كرد .

  قانون دوم مستلزم این است كه آنتروپی سیستم تفكیك شده یا درحال افزایش یا كاهش ثابت باقی بماند در حالتی كه سیستم به حالت تعادلی رسیده است . قانون دوم برای سیستم بسته ( ولی تفكیك نشده ) مستلزم این است كه هر آنتروپی در سیستم یا در پیرامونش طوری كاهش یابد كه توسط آنتروپی افزوده در قسمت دیگر یا در حد جبران نگردد و در حالیكه این فرایند برگشت پذیر است آنتروپی كلی سیستم به علاوه پیرامونش ثابت باقی می ماند .

  قیمت فایل فقط 3,500 تومان

  خرید

  برچسب ها : ترمودینامیك , ترمودینامیك , Thermodynamics , اولین قانون ترمودینامیك , همبستگی , تابع اصلی , واژه های سیستم , سیستم تفكیك شده , فشار سنج , دماسنج , وسایل اندازه گیری , تعادل , سیستم , پتانسیل , دیفرانسیلهای , مختصات , آنتروپی

+ نوشته شده در  جمعه 26 آبان 1396ساعت 22:26  توسط سمسا  | 

مدیریت بازاریابی بین الملل

مدیریت بازاریابی بین الملل

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 • مدیریت بازاریابی بین الملل
  مدیریت بازاریابی بین الملل دسته: مدیریت
  بازدید: 35 بار
  فرمت فایل: docx
  حجم فایل: 39 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 50

  هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمت بین کشورهای جهان مبادله می شود امروزه ملتهای جهان از طریق شبکه چند ملیتی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند خورده اند هر اندازه این ارتباطات مهمتر و پیچیده تر می شوند کشورها از یکسو ثروتمندتر و از سوی دیگر نسبت به مداخله کشورهای خارجی آسیب پذیرتر می گردند این آسیب پذیری محیط مالیه و تجارت بین المللی را تبدیل

  قیمت فایل فقط 6,000 تومان

  خرید

  مدیریت بازاریابی بین الملل

  ابتدا اهمیت نظریه های تجارت بین المللی توضیح داده می شود و سپس رشد داد و ستد بین المللی مورد توجه قرار می گیرد‍ آنگاه محدودیتهای تجاری و همچنین سازمانهایی که امر تجارت را تسهیل می کنند‍، تبیین می گردد، سپس دلیل گروه بندی های منطقه ای بررسی می شود. علاوه بر سناخت این عوامل اقتصادی که بازاریابیس بین المللی را تحت ت ثأثیر قرار می دهد، بررسی محیط اقتصادی هر کشور خاص از قبیل شناخت متغیرهایی همچون جمعیت، درآمد و تولید ناخالص ملی یک کشور در تصمیم به ورود به یک بازار خارجی نقش بسزایی دارد.

  به سختی می توان کشوری را در جهان یافت که خودکفا باشد. اصلاٌ چرا باید خودکفا بود؟ محدود کردن مصرف فقط در حد تولیدات داخلی بدلیل کوچک شدن دامنه محصولات و کاهش کیفیت کالاها، باعث پایین آمدن سطح زندگی مردم می شود.

  کالاهای خارجی در افزایش سطح زندگی مردم یک جامعه بسیار مؤثر است. اما همانطوری که در جدول شماره (1ـ2) نشان داده شده است، میزان تجارت خارجی تمام کشورها یکسان نیست. به عنوان مثال، واردات ژاپن، مکزیک و ایالات متحده آمریکا کمتر از 13 درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) آنها می باشد در حالیکه نسبت واردات به (GDP) در هلند و بلژیک به ترتیب 46 درصد و 61 درصد می باشد. حتی در کشورهایی مثل ایالات متحده آمریکا که ظاهراً زیاد متکی به کالاهای وارداتی نیستند، کالا و خدمات خارجی نقش بسیار مهمی را ایفا می نمایند. مثال زیر کالاهای مورد استفاده یک مصرف کننده آمریکایی را توصیف می کند:

  «دانشجویی بنام پیتر جانسون، با صدای رادیوی سونی از خواب بیدار شد. پس از استحمام در حالیکه به آوای موسیقی یک گروه بریتانیائی گوش می کرد، کت و شلوار ایتالیائی خود را پوشید، در سر میز صبحانه وی یک فنجان قهوه برزیلی، کاسه ای پر شده از غلات برشته (CEREAL) را که از گندم آمریکایی و موز کلمبیایی تهیه شده بود، میل نمود. نگاهی سریع به ساعت سوئیسی اش وی را متوجه کرده که باید عجله کند، در غیر اینصورت به کلاسش نخواهد رسید. او با اتومبیل خود را با بنزینی که از نفت عربستان سعودی تهیه شده بود، پر کند. بالاخره وی خود را به کلاس درسش رساند، جائیکه 30 درصد از دانشجویان پاسپورت غیرآمریکائی داشتند«‍.

  علاوه بر کالاها، خدمات نیز نقش مهمی را در اقتصاد جهانی دارا می باشند. خدمات تقریباً 25 درصد از صادرات جهانی را در بر می گیرد. صنایعی همچون بانکداری، مخابرات، بیمه، ساختمان، حمل و نقل، توریسم و مشاوره بیش از نیمی از درآمد ملی بسیاری از کشورهای ثروتمند را تشکیل می دهد. به عنوان مثال خدمات 70 درصد از GDP و 75 درصد از مشاغل را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است.

  جدول جا مانده است

  طی سالهای گذشته، نه تنها حجم تجارت بین المللی افزایش چشمگیری داشته است، بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت نیز به چشم می خورد. کشورهایی مثل ایالات متحده که مقادیر زیادی فولاد صادر می نمودند، اکنون صرفاً واردکنندة این فلز هستند. ژاپن که زمانی به ساخت محصولات ارزان قیمت دست ساز معروف بود، اکنون با تولید محصولاتی که از تکنولوژی بالایی برخوردارند، در سطح جهانی به رقابت می پردازد. چه عاملی باعث این تغییر الگو و تجارت شده است؟ چرا کشورهایی که قادر هستند هر نوع کالایی را تولید نمایند، تصمیم می گیرند که فقط در تولید برخی از کالاها تخصص یابند؟ آیا در قرن بیست و یکم کره جنوبی و چین مانند ژاپن امروزی نخواهند شد؟

  «آدام اسمیت« در سال 1776 در کتاب «ثروت ملل« با ارائه نظریه «مزیت مطلق« اساسی را جهت درک تجارت امروزی فراهم آورد.

  به موجب این نظریه ثروت یک کشور شامل کالاها و خدماتی است که در دسترس مردم آن قرار دارد. بر پایه این نظریه، آدام اسمیت این سؤال را مطرح نمود که چرا مردم هر کشوری باید الاهای تولید داخلی آن کشور را بخرند در حالیکه می توانند همان کالاها را از خارج ارزانتر خریداری کنند.

  «اسمیت « استدلال نمود که اگر محدودیتهای تجاری وجود نمی داشت، هر کشوری در محصولاتی که در آنها مزیت مطلق دارد، متخصص می شد و در این صورت منابع هر کشور به سمت صنایع کارا می رفت، زیرا کشور نمی تواند در صنایع غیرکارا رقابت کند. کشورها می توانند از طریق متخصص شدن، کارایی خود را افزایش دهند زیرا: (1) نیروی کار با تکرار یک کار، ماهرتر می شود، (2) وقت کارگر، بخاطر استمرار در یک کار و دست نکشیدن از تولید محصول «الف« و پرداختن به تولید محصول «ب« تلف نمی شود و (3) «چرخة طولانی تولید« برای طراحی روشهای مؤثرتر کار ایجاد انگیزه می کند. هر کشوری می تواند مازاد محصولات تخصصی خود را به ت مین مقدار بیشتری از واردات مورد نیازش اختصاص دهد.

  با ذکر مثالی می توان مزیت مطلق را روشن نمود. فرض کنید که یک کارگر معمولی اسپانیولی می تواند در سال 400 دستگاه دوچرخه و یا 1600 کیلو گوجه فرنگی تولید کند. در طی همین سال نیز یک کارگر معمولی آلمانی می تواند 500 دستگاه دوچرخه و یا 500 کیلو گوجه فر نگی تولید کند. در این حالت کارگر آلمانی بطور مطلق ماشین آلات بیشتری نسبت به کارگر اسپانیولی تولید می کند و کارگر اسپانیولی نیز بطور مطلق گوجه فرنگی نسبت به کارگر آلمانی تولید می نماید. در نتیجه هزینه اسپانیا در تولید گوجه فرنگی پایین تر است و باید آنرا به آلمان صادر کند. به همین ترتیب آلمان در تولید دوچرخه هزینه کمتری را متقبل می شود و باید آنرا به اسپانیا صادر نماید.

  پرسشی که در اینجا وجود دارد این است که اگر کشوری مزیتی در تولید هیچ کالائی نداشته باشد، چه باید بکند؟ آیا تمام تولیدکنندگان باید از گردونة کار خارج شوند؟ دیوید ریکاردو در سال 1817 نظریه مزیت نسبی را ارائه داد.

  در نظریه مزیت نسبی این مسئله مطرح می شود که یک کشور می تواند کالایی را تولید کند که در آن بهترین توانائی را دارد حتی اگر کشورهای دیگر توان بیشتری داشته باشند. با توجه به مثال قبل، فرض کنید که کارگر متوسط اسپانیولی می تواند یا 200 دستگاه دوچرخه و یا 800 کیلو گوجه فرنگی در سال تولید کند در حالیکه کارگر آلمانی می تواند 500 دستگاه دوچرخه و 1000 میلئ گوجه فرنگی در همان زمان تولید نماید. آلمان در تولید هر دو نوع محصول مزیت مطلق دارد. طبق نظریه مزیت نسبی این دو کشور می توانند با یکدیگر داد و ستد نمایند و هر دو نیز در این تجارت سود ببرند، چون محصولاتی با کارایی کمتر در مقابل تولید بیشتر محصولاتی با کارایی بالاتر، می تواند از تجارت سود ببرد.

  اصول نظریه مزیت نسبی عبارتند از:

  1ـ هر کشوری یا شرکتی باید در تولید کالاهایی تخصص پیدا کند که در آن بیشترین مزیت نسبی را دارد.

  2ـ سپس این کشور یا شرکت باید کالاهای خود را با کالاهای دیگری که در تولید آنها مزیت نسبی ندارد، معامله کند.

  3ـ طبیعتاً در این تجارت قیمت بوجود آ ده به نفع هر دو طرف و انگزیه ای بر این تجارت خواهد بود.

  4ـ در نتیجه همه کشورها سطح زندگی آنآن

  بالاتر خواهند داشت.

  با وجودی که نظریه مزیت نسبی ابزار قوی جهت درک منطق تجارت بین المللی مختلف بشمار می رود اما این نظریه علت بهره وری های نسبی متفاوت را در کشورهای مختلف روشن نمی کند. به عبارت دیگر چگونه یک کشور تشخیصمی دهد که در کالا و خدمتی مزیت نسبی دارد و در کالا و خدمت دیگری این مزیت نسبی وجود ندارد؟ نکته دیگر این است که در نظریه مزیت نسبی موانع فرهنگی در نظر گرفته نشده است. علاوه بر موارد مزبور، این نظریه بر پایه تجارت کالاهای غیرتولیدی بنا شده است از این رو ارزش افزوده ای که اعتبار نام و نشان یک محصول (Brand) برای کالایی ایجاد می کند، در این نظریه منعکس نشده است. امروزه بسیاری از تصمیمهای تجاری جهان براساس اقتصاد سیاسی اتخاذ می گردد در حالیکه نظریه مزیت نسبی مزایای تجارت را صرفاً براساس اقتصاد تشریح می کند.

  منحنی عمر محصول در بازاریابی بین المللی :

  INTERNATIONAL PRODUCT LIFE CYCLE

  یکی از نظریه های دیگر برای تشریح انگیزه ها و الگوهای داد و ستد بین المللی نظریه منحنی عمر محصول است. ارجحیت عمده این نظریه نسبت به نظریه مزیت نسبی در این است که در این مدل علاوه بر صادرات و واردات تصمیم گیری جهت تولید در کشورهای خارجی نیز در نظر گرفته می شود. همچنین این الگو اهمیت مزیتهای تکنولوژی و دانش بازاریابی را به عنوان مزیت نسبی در نظر می گیرد. این نظریه در بخش مربوط به استراتژی محصول بین المللی، فصل نهم، بصورت کامل توضیح داده شده است.

  حجم تجارت جهانی در سال 1998 حدود 6/6 هزار میلیارد دلار بوده است. این رقم بالاتر از تولید ناخالص هر یک از کشورهای جهان به استثنای ایالات متحده می باشد. حجم تجارت جهانی پس از جنگ جهانی دوم بیش از هر فعالیت اقتصادی دیگری رشد داشته است.

  بین المللی شدن، شیوه ای از زندگی شده است. هم شرکتها و هم کشورها باید به اهمیت آن پی ببرند تا از طریق گسترش تجارت بتوانند باعث بالا بردن سطح زندگی افراد جامعه شوند. انزواطلبی در جهان امروز چه برای شرکتها و چه برای کشورها امکان پذیر نیست.


  قیمت فایل فقط 6,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : مدیریت بازاریابی بین الملل , مدیریت بازاریابی بین الملل , مدیریت بازاریابی , مدیریت , International Marketing Management , تجارت بین المللی , INTERNATIONAL TRADE , داد و ستد , کالاهای خارجی , پیتر جانسون , نظریه های تجارت بین المللی , الگوهای تجارت , آدام اسمیت , مزیت مطلق , ثروت ملل , تکنولوژی , COMPARATIVE ADVANTAGE , مزیت نسبی , بازاریابی بین المللی , INTERNATIONAL PRODUCT LIFE CYCLE

+ نوشته شده در  جمعه 26 آبان 1396ساعت 22:23  توسط سمسا  | 

اسکریپت پرداخت آنلاین اینترنتی ایران کیش

اسکریپت پرداخت آنلاین اینترنتی ایران کیش

براي توضيحات بيشتر و دانلود کليک کنيد

 • اسکریپت پرداخت آنلاین اینترنتی ایران کیش
  اسکریپت پرداخت آنلاین اینترنتی ایران کیش دسته: PHP
  بازدید: 73 بار
  فرمت فایل: zip
  حجم فایل: 176 کیلوبایت
  تعداد صفحات فایل: 1

  توسط این اسکریپت می توانید پرداخت آنلاین (اینترنتی) به سایت خود اضافه نمائید بدین صورت که مشتری با وارد کردن مشخصات خود مانند (نام ونام خانوادگی، ایمیل توضیحات) و درج مبلغی که می خواهد به شما پرداخت کند وارد درگاه بانک شما می شود و مبلغ را پرداخت و پس از آن رسید پرداخت دریافت می کند به همراه ارسال پیامک به مشتری و فروشنده

  قیمت فایل فقط 75,000 تومان

  خرید

  اسکریپت (ماژول) پرداخت آنلاین بانک های پاسارگاد ، ایران کیش ، سامان کیش ، پارسیان ، ملت ، ملی و سامان در یک مجموعه

  توســـط این اســـکریپت می تـــوانید پرداخــــت آنلاین (اینترنتـــی) به ســــایت خود اضـــافه نـمـــائید بدین صـــورت که مشــــتری با وارد کردن مشـــخصات خود مانند (نام و نام خانوادگی ، ایمیل ، توضیحات) و درج مبلغی که می خواهد به شما پرداخت کند وارد درگاه بانک شما می شود و مبلغ را پرداخت و پس از آن رسید پرداخت دریافت می کند.

  امکانات و ویژگی ها:
  - قابلیت پرداخت از کلیه کارتهای عضو شتاب ( پارسیان ، اقتصاد نوین ، سامان ، ملی ، ملت و ... )

  - اتصال به درگاه بانک های پارسیان ، ملت و سامان . پاسارگاد . تجارت

  - ارسال ایمیل به مدیر سایت پس از هر پرداخت موفق

  - ارسال پیامک به مدیر سایت پس از هر پرداخت موفق

  - ارسال پیامک به مشتری پس از هر پرداخت موفق

  - ارسال ایمیل به پرداخت کنند (مشتری) درصورتیکه ایمیل خود را وارد کرده باشد (رسید پرداخت به مشتری)
  - قابلیت درج مبلغ دلخواه
  - قابلیت درج موضوع پرداخت و نام پرداخت کننده
  - ارسال ایمیل مشخصات پرداخت به مدیر سایت و پرداخت کننده
  - دارای کنترل پنل مدیر جهت نمایش پرداخت ها (تاریخ پرداخت , نام و موضوع پرداخت و ایمیل پرداخت کننده )
  - ثبت پرداخت های موفق و نا موفق در بخش مدیریت پرداخت آنلاین بانک ملت و پارسیان و ...
  - ثبت ، نام بانک عامل در بخش مدیریت
  - قابلیت نصب بر روی کلیه فروشگاه ها
  - قابلیت نصب بروی کلیه سایتها
  - با کنترل پنل مدیریت
  - گزارش پرداختها
  - به زبان PHP و Mysql

  - نمایش تاریخ ، مبلغ ، موضوع و نام پرداخت کننده

  مشخصات عمومی هاستینگ جهت نصب نرم افزار به قرار زیر است:

  Linux Cpanel

  PHP support

  MySQL / innoDB
  Zend Optimizer
  GD Library
  Smarty support
  CURL Support
  Cpanel v11 or Direct admin control panel
  php version 5.2.x

  قیمت نرم افزار به همراه یک درگاه به انتخاب مشتری : 70.000 تومان

  قیمت هر درگاه بانکی : 30.000 تومان

  قیمت ماژول ارسال اس ام اس : 20.000 تومان

  نکته : نرم افزار متن باز و اپن سورس میباشد و خریدار موظف میشود طبق شرایط فروش از نرم افزار استفاده کند. پشتیبانی نرم افزار اعم از خرابی و پاک کردن اطلاعات و جابه جایی از هاست به هاست دیگر شامل هزینه های جانبی میباشد که به عهده خریدار است و ملزم است پرداخت نماید.

  ویژگی مهم این نرم افزار متن باز بودن آن است که این مسئله نسبت به دیگر فروشندگان اسکریپت ها که کدها را قفل میکنند این است شما در هر زمان میتوانید برنامه را خودتان یا دیگر برنامه نویسان تغییرات ایجاد کنید و دیگر مشکلاتی از قبیل در دسترس نبودن برنامه نویس و ... در کار نیست.

  مهم : به دلیل اپن سورس بودن نرم افزار وجه پرداختی بابت نرم افزار و ماژول ها غیر قابل بازگشت خواهد بود

  صفحه اصلی نرم افزار»

  pardakht

  بخش مدیریت:

  user: admin

  pass: 123456

  سفارش و مشاوره:
  ایمیل : banaeian_ir[at]yahoo[dot]com
  همراه : 09154309506 هادی بنائیان

  لینک مشتریانی که از نرم افزار استفاده میکنند

  http://www.banaeian.ir/pardakht

  http://tahesab.ir/pardakht

  http://sellcharge.ir/pardakht

  http://parseh.info/pardakht

  http://zabanazmoon.ir/pardakht

  http://sabanetkia.com/pardakht

  http://www.arshia.ws/payment

  http://rohamshop.ir/onepay

  http://koohenoorgroup.com/online-pay

  http://iranpayments.com/payment/mellat

  http://www.ghasemi24.com/payment/mellat


  قیمت فایل فقط 75,000 تومان

  خرید

  برچسب ها : اسکریپت پرداخت آنلاین اینترنتی ایران کیش , اسکریپت پرداخت آنلاین اینترنتی ایران کیش , irankishpayment , iran kish , ایران کیش , درگاه اینترنتی ایران کیش , درگاه اینترنتی سامان کیش , درگاه پرداخت آنلاین , درگاه پرداخت آنلاین اینترنتی , پرداخت اینترنتی آنلاین , درگاه پرداخت اینترنتی بانک صادرات , درگاه پرداخت اینترنتی بانک ملت , درگاه پرداخت اینترنتی بانک پاسارگاد , درگاه پرداخت اینترنتی بانک پارسیان , د

+ نوشته شده در  جمعه 26 آبان 1396ساعت 22:20  توسط سمسا  | 

 
ساخت وبلاگ رایگان تور روسیه بلیط هواپیما بلیط هواپیما تدریس خصوصی زبان انگلیسی هوشمند سازی ساختمان خانه هوشمند
بستن تبلیغات [X]